Raads­vragen Into­le­rantie tegen honden


Indiendatum: mei 2011

Den Haag, 12 mei 2011,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de berichtgevingen in de AD/Haagse Courant dat honden vergiftigd zouden worden op Landgoed Clingendael, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende aanvullende vragen:

1. Is het College bekend met het bericht “Hondenhater actief op landgoed Clingendael”?

2. Deelt het College de bezorgdheid van de Partij voor de Dieren over de gezondheid van de honden die aldaar worden uitgelaten?

Het landgoed Clingendael is gelegen op het grondgebied van de gemeente Wassenaar tegen de Haagse wijk Benoordenhout en is eigendom van de gemeente 's-Gravenhage.
3. Ziet het College een gemeentelijke verantwoordelijkheid inzake de veiligheid van honden op landgoed Clingendael? Graag een toelichting.

4. Hoe effectueert zich de gemeentelijke verantwoordelijkheid inzake de veiligheid van honden in uitlaatgebieden in deze?

5. Vindt er momenteel onderzoek plaats vanuit de politie dan wel de gemeente teneinde de vermeende vergiftiging te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen we de uitkomsten van dit onderzoek verwachten?

De Partij voor de Dieren signaleert een toenemende intolerantie voor honden in de Haagse gemeenschap. Deze intolerantie kan zich in extreme gevallen zelfs uiten in haat jegens honden.
6. Is het College met ons van mening dat een repressief en negatief hondenbeleid vanuit een gemeente een intolerante houding jegens honden en hun eigenaren binnen die gemeenschap kan stimuleren? Is het College met ons van mening dat voornoemd fenomeen zich voordoet binnen de gemeente Den Haag? Zo ja, bent u met mij van mening dat de gemeente in haar hondenbeleid wat dat betreft het tij moet gaan keren? Zo nee, graag een toelichting.


7. Is het College bereid de Haagse gemeenschap op te roepen tot meer tolerantie naar de Haagse hondenbezitter en hun honden? Is het college bereid de positieve kanten van het houden van honden te benadrukken en hondenbezitters te ondersteunen bij verantwoord huisdierenbezit teneinde intolerantie naar de Haagse hondenbezitters en honden tegen te gaan? Zo ja, in welke vorm en op welke termijn zal het college daar invulling aan geven?


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: mei 2011
Antwoorddatum: 12 mei 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 12 mei 2011 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het College bekend met het bericht “Hondenhater actief op landgoed Clingendael”?

Ja.

2. Deelt het College de bezorgdheid van de Partij voor de Dieren over de gezondheid van de honden die aldaar worden uitgelaten?

Naar aanleiding van berichten in de media over mogelijke vergiftiging van honden op het landgoed Clingendael is onderzoek gedaan. Er is een berg hondenbrokken in de bosjes gevonden. Deze is weggehaald en onderzocht. In de hondenbrokken is geen gif aangetroffen. De geraadpleegde dierenarts gaat er van uit dat een hond misselijk is geworden omdat deze te veel van het voer heeft gegeten. Bij de Haagse Dierenbescherming en de Kring van Dierenartsen zijn geen meldingen van vergiftiging ontvangen.
Het landgoed Clingendael is gelegen op het grondgebied van de gemeente Wassenaar tegen de Haagse wijk Benoordenhout en is eigendom van de gemeente 's-Gravenhage.

3. Ziet het College een gemeentelijke verantwoordelijkheid inzake de veiligheid van honden op landgoed Clingendael? Graag een toelichting.

De gemeente Den Haag is verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het Park Clingendael, maar niet voor de veiligheid van honden. Die verantwoordelijkheid ligt bij de hondeneigenaren.

4. Hoe effectueert zich de gemeentelijke verantwoordelijkheid inzake de veiligheid van honden in uitlaatgebieden in deze?

Zie beantwoording vraag 3.

5. Vindt er momenteel onderzoek plaats vanuit de politie dan wel de gemeente teneinde de vermeende vergiftiging te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen we de uitkomsten van dit onderzoek verwachten?

Zie beantwoording vraag 2.

De Partij voor de Dieren signaleert een toenemende intolerantie voor honden in de Haagse gemeenschap. Deze intolerantie kan zich in extreme gevallen zelfs uiten in haat jegens honden.
6. Is het College met ons van mening dat een repressief en negatief hondenbeleid vanuit een gemeente een intolerante houding jegens honden en hun eigenaren binnen die gemeenschap kan stimuleren? Is het College met ons van mening dat voornoemd fenomeen zich voordoet binnen de gemeente Den Haag? Zo ja, bent u met mij van mening dat de gemeente in haar hondenbeleid wat dat betreft het tij moet gaan keren? Zo nee, graag een toelichting.

Nee, het College meent dat er geen sprake is van repressief en negatief hondenbeleid. Het Haagse hondenbeleid faciliteert de Haagse hondenbezitter. Hierbij moet worden gedacht aan de opnemen van losloop- en uitrengebieden, het plaatsen van borden, het legen van poepbakken en vuilnisbakken en het schoonmaken van de straat, waaronder hondenuitwerpselen. In de Haagse Stadsenquête noemen de inwoners de overlast van hondenpoep al jaren als grootste ergernis. Daarom is het hondenbeleid er mede op gericht om overlast van honden en hondenpoep te voorkomen. Van een toenemende intolerantie jegens honden is ons niets gebleken. Wijziging van beleid is niet aan de orde.

7. Is het College bereid de Haagse gemeenschap op te roepen tot meer tolerantie naar de Haagse hondenbezitter en hun honden? Is het college bereid de positieve kanten van het houden van honden te benadrukken en hondenbezitters te ondersteunen bij verantwoord huisdierenbezit teneinde intolerantie naar de Haagse hondenbezitters en honden tegen te gaan? Zo ja, in welke vorm en op welke termijn zal het college daar invulling aan geven?

Zie beantwoording van vraag 6.


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer