Raads­vragen Vestiging Honden­scholen


Indiendatum: mei 2011

Den Haag, 12 mei 2011,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van berichtgevingen dat de gemeente zich onvoldoende zou inspannen een plek te vinden waar hondenscholen zich mogen vestigen, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende aanvullende vragen:

Zowel de gemeente Den Haag als de honden in Den Haag zijn erbij gebaat als honden goed worden opgevoed. Hondenscholen voorzien in die behoefte. Een goede opvoeding van de hond valt onder verantwoord huisdierenbezit waar ook het huidige college voor pleit. Den Haag telt minstens 14.000 honden. Wanneer hondeneigenaren zich verantwoordelijk gedragen en de hond goed onder controle hebben, zal dit resulteren in een betere verstandhouding tussen burgers onderling en resulteren in een fijne leefomgeving voor een ieder.
Wanneer zich hondenscholen in een stadsdeel willen vestigen is dat dus een belangrijk initiatief welke ondersteuning van de gemeente verdient.

1. Volgens onze informatie heeft Den Haag ongeveer 10 hondenscholen. Kan het College aangeven hoeveel hondenscholen exact zijn gevestigd in Den Haag en in welke stadsdelen deze hondenscholen zich bevinden?

2. Is het College met ons van mening dat hondenscholen in een stad als Den Haag in een belangrijke behoefte (kunnen) voorzien? Graag een toelichting.

3.Is het College met ons van mening dat Den Haag meer hondenscholen zou kunnen gebruiken gezien het aantal honden in Den Haag? Graag een toelichting.

4. Op welke wijze faciliteert de gemeente startende hondenscholen, met betrekking tot hun behoefte aan een plek om honden te kunnen trainen en op welke wijze ondersteunt de gemeente Den Haag deze startende ondernemers?

5. Heeft het College kennis genomen van de moeilijkheden die hondenschool “Natuurlijk” ondervindt in de gemeente Den Haag, meer specifiek het stadsdeel Ypenburg, om een trainingslocatie toegewezen te krijgen?

6. Zou het College willen onderzoeken of het in de mogelijkheden ligt Hondenschool “Natuurlijk” de locatie toe te wijzen waar zij zich graag zou vestigen? Graag een toelichting.


7. Mocht het onderzoek onder vraag 6 geen positief resultaat opleveren is het College dan bereid te onderzoeken of het in de mogelijkheden ligt Hondenschool “Natuurlijk” ergens (afgezien van losloopgebieden ) in stadsdeel Ypenburg – in overleg - een locatie toe te wijzen ? Graag een toelichting.

8. Ziet het College mogelijkheden om in haar beleid de vestiging van hondenscholen te stimuleren waaronder het actief meehelpen bij het zoeken naar een geschikte locatie?

9. In het kader van verantwoord huisdierenbezit waar dit college voor pleit stel ik de volgende vraag: Is het College bereid op haar site de burger te informeren over en te verwijzen naar opvoedmogelijkheden voor honden?


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: mei 2011
Antwoorddatum: 12 mei 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 12 mei 2011 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. Zowel de gemeente Den Haag als de honden in Den Haag zijn erbij gebaat als honden goed worden opgevoed. Hondenscholen voorzien in die behoefte. Een goede opvoeding van de hond valt onder verantwoord huisdierenbezit waar ook het huidige college voor pleit. Den Haag telt minstens 14.000 honden. Wanneer hondeneigenaren zich verantwoordelijk gedragen en de hond goed onder controle hebben, zal dit resulteren in een betere verstandhouding tussen burgers onderling en resulteren in een fijne leefomgeving voor een ieder. Wanneer zich hondenscholen in een stadsdeel willen vestigen is dat dus een belangrijk initiatief welke ondersteuning van de gemeente verdient.

1. Volgens onze informatie heeft Den Haag ongeveer 10 hondenscholen. Kan het College aangeven hoeveel hondenscholen exact zijn gevestigd in Den Haag en in welke stadsdelen deze hondenscholen zich bevinden?

Hondenscholen worden niet als zodanig geregistreerd. Uit een korte verkenning via internet blijkt dat er in Den Haag zeker 14 hondenscholen actief zijn.

2. Is het College met ons van mening dat hondenscholen in een stad als Den Haag in een belangrijke behoefte (kunnen) voorzien? Graag een toelichting.

Ja, hondenscholen kunnen uitkomst bieden voor hondeneigenaren die willen leren om hun hond onder appèl te krijgen of voor hondeneigenaren die in spelvorm actief met hun hond bezig willen zijn.

3. Is het College met ons van mening dat Den Haag meer hondenscholen zou kunnen gebruiken gezien het aantal honden in Den Haag? Graag een toelichting.

Wij hebben geen inzicht in de vraag naar hondenscholen. Overigens laat het college het vestigen van hondenscholen over aan particulier initiatief.

4. Op welke wijze faciliteert de gemeente startende hondenscholen, met betrekking tot hun behoefte aan een plek om honden te kunnen trainen en op welke wijze ondersteunt de gemeente Den Haag deze startende ondernemers?

De gemeente faciliteert geen (startende) hondenscholen. Voor startende ondernemers heeft de gemeente Den Haag het Ondernemersportaal ingericht.

5. Heeft het College kennis genomen van de moeilijkheden die hondenschool “Natuurlijk” ondervindt in de gemeente Den Haag, meer specifiek het stadsdeel Ypenburg, om een trainingslocatie toegewezen te krijgen?

Ja.

6. Zou het College willen onderzoeken of het in de mogelijkheden ligt Hondenschool “Natuurlijk” de locatie toe te wijzen waar zij zich graag zou vestigen?

Het door de hondenschool beoogde perceel is eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. Hierover heeft de gemeente Den Haag geen zeggenschap.

7. Mocht het onderzoek onder vraag 6 geen positief resultaat opleveren is het College dan bereid te onderzoeken of het in de mogelijkheden ligt Hondenschool “Natuurlijk” ergens (afgezien van losloopgebieden) in stadsdeel Ypenburg – in overleg - een locatie toe te wijzen?

Ook andere locaties zijn door het stadsdeel bezien, maar bleken niet mogelijk.

8. Ziet het College mogelijkheden om in haar beleid de vestiging van hondenscholen te stimuleren waaronder het actief meehelpen bij het zoeken naar een geschikte locatie?

Nee, zie beantwoording vraag 4. Er is geen reden om dit in het beleid op te nemen.

9. In het kader van verantwoord huisdierenbezit waar dit college voor pleit stel ik de volgende vraag: Is het College bereid op haar site de burger te informeren over en te verwijzen naar opvoedmogelijkheden voor honden?

Nee, de hondeneigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het opvoeden van hun hond. De gemeente heeft hierin geen taak.


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen Gemeentelijk Vistoernooi

Lees verder

Raadsvragen Intolerantie tegen honden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer