Raads­vragen over SnoepDog


Indiendatum: mei 2011

Den Haag, 18 mei 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het bericht in het AD van 18 mei en op Bredavandaag.nl1 over de door studenten van de Universiteit Tilburg ontwikkelde multimedia poepbak, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1) Bent u bekend met bovengenoemd bericht?

De multimedia poepbak werkt door middel van een beloning aan de baas in de vorm van bijvoorbeeld belastingkorting. Op deze wijze zijn hondeneigenaren sneller bereid de poep van hun hond op te ruimen. De pakkans van het niet- opruimen is bovendien niet groot omdat alleen op heterdaad een bekeuring uitgeschreven mag worden.
2) Bent u met mij van mening dat belonen beter werkt dan straffen? Graag een toelichting op uw antwoord.

De studenten gaan de poepbak kostenneutraal aanbieden aan gemeenten om deze in de praktijk te testen.
3) Bent u bereid om mee te werken aan een pilot om deze poepbak te testen in Den Haag? Graag een toelichting op uw antwoord.

Om overlast van hondenpoep te verminderen is een integrale aanpak vereist, met name op hotspots, waar veel hondenuitwerpselen zijn.
4) Bent u met mij van mening dat een pilot met de multimedia poepbak uitstekend past binnen dit reeds bestaand beleid?Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

1http://www.bredavandaag.nl/nieuws/49887/2011-05-17/poepmachine-met-touchscreen-voor-belastingkorting

Indiendatum: mei 2011
Antwoorddatum: 18 jun. 2011

Strekt ter vervanging

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot

Inzake: Multimediale poepbak; snoepdog

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 18 mei 2011 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Naar aanleiding van het bericht in het AD van 18 mei en op Bredavandaag.nl over de door studenten van de Universiteit Tilburg ontwikkelde multimedia poepbak, stelt mw. Groot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met bovengenoemd bericht?

Ja.

De multimedia poepbak werkt door middel van een beloning aan de baas in de vorm van bijvoorbeeld belastingkorting. Op deze wijze zijn hondeneigenaren sneller bereid de poep van hun hond op te ruimen. De pakkans van het niet opruimen is bovendien niet groot omdat alleen op heterdaad een bekeuring uitgeschreven mag worden.
2. Bent u met mij van mening dat belonen beter werkt dan straffen? Graag een toelichting op uw antwoord.

Wij gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen om de stad Den Haag schoon te houden. Dat geldt ook voor hondeneigenaren. Wij vinden het niet opportuun burgers te belonen wanneer zij hun plicht vervullen. .

De studenten gaan de poepbak kostenneutraal aanbieden aan gemeenten om deze in de praktijk te testen.
3. Bent u bereid om mee te werken aan een pilot om deze poepbak te testen in Den Haag? Graag een toelichting op uw antwoord.

Nee. Wij achten het inrichten van een (administratieve) organisatie rond de multimediale poepbak ongewenst, evenmin past een nieuwe bak in het huidige beleid van uniformiteit van straatmeubilair.

Om overlast van hondenpoep te verminderen is een integrale aanpak vereist, met name op hotspots, waar veel hondenuitwerpselen zijn.
4. Bent u met mij van mening dat een pilot met de multimedia poepbak uitstekend past binnen dit reeds bestaand beleid?

Zie beantwoording vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer