Raads­vragen invulling als Fairtrade gemeente


Indiendatum: okt. 2011

Den Haag, 28 oktober 2011,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de Fairtrade week die gister van start is gegaan1 stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Klopt het dat de gemeente Den Haag sinds 2010 staat ingeschreven als Fairtrade gemeente?

2. Wat heeft de gemeente hier het afgelopen jaar aan gedaan?

3. Welke plannen zijn er om het gebruik van fairtrade producten in de gemeente verder te bevorderen?

4. Wordt er op de gemeentelijke website op welke wijze wordt aandacht gegeven aan Den Haag als Fairtrade gemeente? Zo ja, waar? Zo neen, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

1 http://www.fairtradegemeenten.nl/nieuws/fairtrade-week-2011.html

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 8 mrt. 2012

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 28 oktober 2011 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Klopt het dat de gemeente Den Haag sinds 2010 staat ingeschreven als Fairtrade gemeente?

Den Haag staat sinds 2010 op de site www.fairtradegemeenten.nl, niet als Fairtrade gemeente (keurmerk) maar als stad die de mogelijkheden bekijkt om Fairtrade gemeente te worden.

2. Wat heeft de gemeente hier het afgelopen jaar aan gedaan?

De gemeente heeft afgelopen jaar bekeken aan welke criteria voldaan moet worden om Fairtrade gemeente te worden, daarnaast is gesproken met de externe initiatiefnemers.Belangrijke voorbeelden van duurzame inkoop (sinds 2009) zijn FSC-hout en natuursteen en koffie uit het fair trade segment. Daarnaast worden veel producten ingekocht in het segment "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen". Dit segment vertegenwoordigt allerlei typeringen als ecologisch, biologisch, duurzaam etc.. Bij horecatrainingen van SZW wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
producten van Fair Trade Original.

3. Welke plannen zijn er om het gebruik van fairtrade producten in de gemeente verder te bevorderen?

In het concernkader duurzaam inkoopbeleid (RIS 169126) is opgenomen dat in lijn van Den Haag Milleniumstad meer Fairtrade producten worden afgenomen. Op de lijn inkoop – maatschappelijk verantwoord ondernemen – duurzaamheid zal nader bekeken worden wat de mogelijkheden zijn om Fairtrade gemeente te worden ( incl kosten/baten-afweging).

4. Wordt er op de gemeentelijke website (op welke wijze) aandacht gegeven aan Den Haag als Fairtrade gemeente? Zo ja, waar? Zo neen, waarom niet?

Nee, Den Haag is geen Fairtrade gemeente. Zie ook antwoord vraag 1.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadvragen geplande sanering Schenkzone

Lees verder

Raadsvragen over aanlijngebod in Ockenburgh

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer