Raads­vragen over meeuwen die worden verjaagd uit haven­gebied Rotterdam


Indiendatum: apr. 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De provincie Zuid Holland heeft het Havenbedrijf Rotterdam ontheffing verleend voor het verstoren en vernietigen van nesten van kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen en stormmeeuwen. Dit gebeurt door binnen een straal van 50 (soms 60 meter) rondom installaties en binnen een straal van 300 meter rondom helikopterplatforms alle nesten van voornoemde vogelsoorten te vernietigen. Het broedterrein van ca. 15.000 tot 20.000 meeuwen in Europoort en op de Maasvlakte staat op de nominatie om dit voorjaar te worden vernietigd, zonder dat daar enige vorm van compensatie tegenover staat. Het gevaar bestaat dat daardoor deze verjaagde meeuwen op eigen houtje een andere broedplek zoeken en voor een belangrijk deel zou dat wel eens daken in Den Haag kunnen zijn. Wat vervolgens weer reden tot klagen geeft door omwonenden.

1) Bent u bekend met het bericht “Rotterdams Havenbedrijf sjoemelt met compensatie voor verloren meeuwenkolonies1?

2) Heeft u de provincie aangesproken op het feit dat de door haar verleende ontheffing onwenselijke gevolgen kan hebben voor de gemeente Den Haag?
Zo ja, op welke wijze en wat was de reactie daarop?
Zo nee, bent u voornemens dit alsnog te doen? Graag een toelichting.

3) Heeft u uw collega gemeente danwel het Havenbedrijf Rotterdam aangesproken op het feit dat de door haar gekozen werkwijze onwenselijke gevolgen kan hebben voor de gemeente Den Haag?
Zo ja, op welke wijze en wat was de reactie daarop?
Zo nee, bent u voornemens dit alsnog te doen? Graag een toelichting.

4) Bent u met mij van mening dat deze informatie uiterst belangrijk is in het kader van de proef in Belgisch Park en tussen de Raamweg en Oostduinlaan met het verwisselen van de meeuweneieren?
Op welke wijze gaat u rekening houden met deze informatie?

5) Bent u voornemens om de provincie aansprakelijk te houden voor mogelijke overlast die in onze gemeente ontstaat door het verstoren en vernietigen van meeuwennesten in het Rotterdams Havengebied?
Zo ja, op welke wijze?
Zo nee, waarom niet?

6) Bent u voornemens om het Havenbedrijf Rotterdam aan te spreken danwel aansprakelijk te houden voor mogelijke overlast die kan ontstaan als het Havenbedrijf nog geen begin heeft gemaakt met het aanleggen van een gebied ter compensatie terwijl zij wel al kolonies verjagen en vernietigen?
Zo ja, op welke wijze?
Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

1 http://www.faunabescherming.nl/2011/02/18/havenbedrijf-rotterdam-sjoemelt-met-compensatie-voor-verloren-meeuwenkolonies/

Indiendatum: apr. 2011
Antwoorddatum: 25 mei 2011

sv 2011.266
RIS 180362
Regnr. DSB/2011.304 Den Haag, 24 mei 2011
Inzake: Meeuwen havengebied Rotterdam
De gemeenteraad

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 2 mei 2011 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
De provincie Zuid-Holland heeft het Havenbedrijf Rotterdam ontheffing verleend voor het verstoren en vernietigen van nesten van kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen en stormmeeuwen. Dit gebeurt door binnen een straal van 50 (soms 60 meter) rondom installaties en binnen een straal van 300 meter rondom helikopterplatforms alle nesten van voornoemde vogelsoorten te vernietigen. Het broedterrein van ca. 15.000 tot 20.000 meeuwen in Europoort en op de Maasvlakte staat op de nominatie om dit voorjaar te worden vernietigd, zonder dat daar enige vorm van compensatie tegenover staat. Het gevaar bestaat dat daardoor deze verjaagde meeuwen op eigen houtje een andere broedplek zoeken en voor een belangrijk deel zou dat wel eens daken in Den Haag kunnen zijn. Wat vervolgens weer reden tot klagen geeft door omwonenden.

1. Bent u bekend met het bericht “Rotterdams Havenbedrijf sjoemelt met compensatie voor verloren meeuwenkolonies”?

Ja.

2. Heeft u de provincie aangesproken op het feit dat de door haar verleende ontheffing onwenselijke gevolgen kan hebben voor de gemeente Den Haag?Zo ja, op welke wijze en wat was de reactie
daarop?Zo nee, bent u voornemens dit alsnog te doen? Graag een toelichting.

Nee. De provincie laat weten dat het verspreidingsgebied van de meeuwen niet wezenlijk wordt beïnvloed door de aan Rotterdam verleende ontheffing. Er blijft voldoende geschikt broedhabitat in de omgeving aanwezig. De aan Rotterdam verleende ontheffing heeft daarmee geen aantoonbare effecten Den Haag.
DSB/2011.304 2

3. Heeft u uw collega gemeente danwel het Havenbedrijf Rotterdam aangesproken op het feit dat de door haar gekozen werkwijze onwenselijke gevolgen kan hebben voor de gemeente Den Haag? Zo ja, op welke wijze en wat was de reactie daarop? Zo nee, bent u voornemens dit alsnog te doen? Graag een toelichting.
Zie de beantwoording van vraag 2.

4. Bent u met mij van mening dat deze informatie uiterst belangrijk is in het kader van de proef in Belgisch Park en tussen de Raamweg en Oostduinlaan met het verwisselen van de
meeuweneieren? Op welke wijze gaat u rekening houden met deze informatie?
Zie de beantwoording van vraag 2.

5. Bent u voornemens om de provincie aansprakelijk te houden voor mogelijke overlast die in onze gemeente ontstaat door het verstoren en vernietigen van meeuwennesten in het Rotterdams
Havengebied?Zo ja, op welke wijze?Zo nee, waarom niet?
Zie de beantwoording van vraag 2.

6. Bent u voornemens om het Havenbedrijf Rotterdam aan te spreken danwel aansprakelijk te houden voor mogelijke overlast die kan ontstaan als het Havenbedrijf nog geen begin heeft
gemaakt met het aanleggen van een gebied ter compensatie terwijl zij wel al kolonies verjagen en vernietigen?Zo ja, op welke wijze?Zo nee, waarom niet?
Zie de beantwoording van vraag 2.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen vergunningplicht vermaak met dieren

Lees verder

Raadsvragen Gemeentelijk Vistoernooi

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer