Raads­vragen Plastic draag­tasjes


Indiendatum: jul. 2011

Den Haag, 19 juli 2011,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het abnormaal grote gebruik van plastic draagtasjes en de schadelijke effecten die dit heeft op het milieu, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Inleiding:
Elk jaar verbruikt de doorsnee EU-burger ongeveer 500 plastic tassen en de meeste daarvan slechts eenmalig. De totale hoeveelheid plastic draagtassen die in Europa werd geproduceerd, bedroeg in 2008 3,4 miljoen ton, ofwel het gewicht van meer dan 2 miljoen auto's.
Hagenezen gooien iedere dag ongeveer 670.000 plastic tasje in de prullenbak, jaarlijks zijn dat er 245 miljoen. Omdat plastic tassen zo licht en klein zijn, ontsnappen ze vaak aan afvalinzameling en komen ze in zee terecht, waar ze uiteindelijk pas eeuwen later worden afgebroken. Plastic tassen hebben veel negatieve effecten op het milieu, die worden veroorzaakt door de productie en door het ‘afterlife’ van plastic tassen op ongewenste plaatsen zoals in de natuur.

Tassen die van papier zijn gemaakt doen qua vervuiling niet onder voor plastic tassen, waardoor ook dat gebruik beperkt of zelfs uitgebannen dient te worden.
Bij de productie van papieren tassen zijn meer grondstoffen nodig, en ontstaan veel lucht- en watervervuiling en afval. Ook moeten ze een langere transportroute afleggen dan plastic tassen. De milieu-impact die de papieren tassen daarmee hebben is vergelijkbaar met, en zo mogelijk groter dan de milieu-impact die een gewone plastic tas heeft.

1. Bent u bekend met de negatieve effecten van het ongebreidelde verstrekken en gebruik van plastic en papieren zakjes?

2. Is het college met mij van mening dat het gebruik van plastic tassen en papieren tassen zorgelijk is? Graag een toelichting

In Dordrecht startte op 1 april 2011 de actie Dordrecht Plastic Tas Vrij.
Het initiatief spoort Dordtenaren aan om altijd een eigen tas mee te nemen naar de winkels, geen nieuwe plastic tasjes meer aan te nemen en plastic tasjes die men al in bezit heeft te hergebruiken totdat ze versleten zijn, om ze daarna in een recyclecontainer te werpen.

3. Is het college bereid te onderzoeken hoe de verstrekking en het gebruik van plastic tassen en papieren tassen binnen de gemeente Den Haag beperkt kan worden? Bijvoorbeeld middels een overleg organiseren tussen gemeente en retail ofwel een voorlichtingscampagne zoals in de gemeente Dordrecht? Graag een toelichting.

Betere voorlichting, educatie en daarmee het vergroten van het bewustzijn van
burgers over het gebruik van plastic kunnen bijdragen aan minder zwerfafval en meer recycling. De drie R’en: reduce, reuse en recycle zijn inmiddels wijdverbreid als bewustwordingsstrategie.

4. Is het college bereid de Haagse burger en de Haagse middenstand dienaangaande voor te lichten? Graag een toelichting.

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: jul. 2011
Antwoorddatum: 19 jul. 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 19 juli 2011 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.


Inleiding:
Elk jaar verbruikt de doorsnee EU-burger ongeveer 500 plastic tassen en de meeste daarvan slechts eenmalig. De totale hoeveelheid plastic draagtassen die in Europa werd geproduceerd, bedroeg in 2008 3,4 miljoen ton, ofwel het gewicht van meer dan 2 miljoen auto’s. Hagenezen gooien iedere dag ongeveer 670.000 plastic tasjes in de prullenbak, jaarlijks zijn dat er 245 miljoen. Omdat plastic tassen zo licht en klein zijn, ontsnappen ze vaak aan afvalinzameling en komen ze in zee terecht, waar ze uiteindelijk pas eeuwen later worden afgebroken. Plastic tassen hebben veel negatieve effecten op het milieu, die worden veroorzaakt door de productie en door het ‘afterlife’ van plastic tassen op ongewenste plaatsen zoals in de natuur.Tassen die van papier zijn gemaakt doen qua vervuiling niet onder voor plastic tassen, waardoor ook dat gebruik beperkt of zelfs uitgebannen dient te worden. Bij de productie van papieren tassen zijn meer grondstoffen nodig, en ontstaan veel lucht- en watervervuiling en afval. Ook moeten ze een langere transportroute afleggen dan plastic tassen. De milieu-impact die de papieren tassen daarmee hebben is vergelijkbaar met, en zo mogelijk groter dan de milieu-impact die een gewone plastic tas heeft.

1 Bent u bekend met de negatieve effecten van het ongebreidelde verstrekken en gebruik van plastic en papieren zakjes?

Ja.

2 Is het college met mij van mening dat het gebruik van plastic tassen en papieren tassen zorgelijk is? Graag een toelichting.

Nee. De toepassing van plastic en papieren draagtassen is niet zorgelijk. Pas wanneer deze tassen in het milieu terechtkomen en daaruit niet worden verwijderd, zodat opeenhoping van dit afval
plaatsvindt, heeft het op den duur kwalijke gevolgen voor de ecosystemen. In Den Haag is daarvan echter geen sprake aangezien plastic en papieren tassen die als zwerfafval in de openbare ruimte terecht komen, door de gemeente daaruit worden verwijderd.
In Dordrecht startte op 1 april 2011 de actie Dordrecht Plastic Tas Vrij. Het initiatief spoort Dordtenaren aan om altijd een eigen tas mee te nemen naar de winkels, geen nieuwe plastic tasjes
meer aan te nemen en plastic tasjes die men al in bezit heeft te hergebruiken totdat ze versleten zijn, om ze daarna in een recyclecontainer te werpen.

3 Is het college bereid te onderzoeken hoe de verstrekking en het gebruik van plastic tassen en papieren tassen binnen de gemeente Den Haag beperkt kan worden? Bijvoorbeeld middels een
overleg organiseren tussen gemeente en retail ofwel een voorlichtingscampagne zoals in de gemeente Dordrecht? Graag een toelichting.

Nee. Het beleid ten aanzien van de beperking van het gebruik van plastic en papieren draagtassen is primair een taak van de rijksoverheid. Het gaat hier immers om het ingrijpen in bedrijfsprocessen van veelal landelijk opererende bedrijfsketens, producentenverantwoordelijkheid, stimuleren van productinnovatie, en dergelijke. Al met al zijn dit terreinen waarop de lokale overheid met name in de sfeer van regelgeving en basisafspraken met bedrijfstakken geen effectieve rol kan spelen.
Betere voorlichting, educatie en daarmee het vergroten van het bewustzijn van burgers over het gebruik van plastic kunnen bijdragen aan minder zwerfafval en meer recycling. De drie R’en: reduce,
reuse en recycle zijn inmiddels wijdverbreid als bewustwordingsstrategie.

4 Is het college bereid de Haagse burger en de Haagse middenstand dienaangaande voor te lichten? Graag een toelichting.

Nee. Zie de beantwoording van de vragen 2 en 3.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen Steden worden steeds warmer

Lees verder

Raadsvragen Zwanendriften

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer