Raads­vragen Zwanen­driften


Indiendatum: jul. 2011

Den Haag, 19 juli 2011,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het bericht dat zwanendrifters actief zijn in Zuid-Holland (Nieuwkoop), stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Inleiding
De gemeente Nieuwkoop vraagt inwoners alert te zijn op zwanendrifters. Dat zijn mensen die zwanen vangen waarbij zij een deel van de vleugel onverdoofd wegsnijden. Deze groeit niet meer aan, zodat de zwaan nooit meer kan vliegen. De 'tamme' zwanen worden vervolgens gehouden voor hun dons en het vlees.
Er zijn meldingen bij de gemeente Nieuwkoop binnengekomen over twee mannen die met een donkerkleurige pick-up / terreinwagen met een bootje erop, in het buitengebied waren. Ook betreden zij privéterrein met het verzoek zwanen te mogen vangen. De Raad voor Dierenaangelegenheden beoordeelde in 1998 het houden van zwanen als dieronvriendelijk. Daarop verbood de minister van LNV de bedrijfstak per 1 april 2008. Er gold een tienjarige overgangstermijn om de paar ‘zwanendrifters’ (zwanenhouders) in ons land de gelegenheid te geven ander werk te vinden. Een zwanendrifter uit Nieuwerbrug heeft echter tot 2013 ontheffing gekregen op grond van de Flora- en faunawet. Er zijn dus nog steeds zwanenhouders actief in Nederland. Om te kunnen zwanendriften is echter ook toestemming van de grondeigenaar nodig. De gemeente Nieuwkoop heeft onlangs het zwanendriften op gemeentegrond dan ook verboden.

1. Is het college bekend met bovenstaand bericht?

2. Is het college met mij van mening dat zwanendriften dieronvriendelijk is en niet meer van deze tijd? Graag een toelichting op uw antwoord.

3. Is het college bereid om het zwanendriften ook in Den Haag op de gemeentegrond te verbieden? Graag een toelichting.


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: jul. 2011
Antwoorddatum: 19 jul. 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 19 juli 2011 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Inleiding
De gemeente Nieuwkoop vraagt inwoners alert te zijn op zwanendrifters. Dat zijn mensen die zwanen vangen waarbij zij een deel van de vleugel onverdoofd wegsnijden. Deze groeit niet meer aan, zodat de zwaan nooit meer kan vliegen. De 'tamme' zwanen worden vervolgens gehouden voor hun dons en het vlees. Er zijn meldingen bij de gemeente Nieuwkoop binnengekomen over twee mannen die met een donkerkleurige pick-up / terreinwagen met een bootje erop, in het buitengebied waren. Ook betreden zij privéterrein met het verzoek zwanen te mogen vangen. De Raad voor Dierenaangelegenheden beoordeelde in 1998 het houden van zwanen als dieronvriendelijk. Daarop verbood de minister van LNV de bedrijfstak per 1 april 2008. Er gold een tienjarige overgangstermijn om de paar ‘zwanendrifters’ (zwanenhouders) in ons land de gelegenheid te geven ander werk te vinden. Een zwanendrifter uit Nieuwerbrug heeft echter tot 2013 ontheffing gekregen op grond van de Flora- en faunawet. Er zijn dus nog steeds zwanenhouders actief in Nederland. Om te kunnen zwanendriften is echter ook toestemming van de grondeigenaar nodig. De gemeente Nieuwkoop heeft onlangs het zwanendriften op gemeentegrond dan ook verboden.

1 Is het college bekend met bovenstaand bericht?

Ja

2 Is het college met mij van mening dat zwanendriften dieronvriendelijk is en niet meer van deze tijd? Graag een toelichting op uw antwoord.

Ja. Het college keurt zwanendriften af.

3 Is het college bereid om het zwanendriften ook in Den Haag op de gemeentegrond te verbieden? Graag een toelichting.

Dit is niet aan de orde, omdat er geen aanwijzing is dat zwanendriften binnen de gemeentegrenzen van Den Haag plaatsvindt. Bovendien is zwanendriften zonder ontheffing verboden op grond van de Floraen faunawet. Een dergelijke ontheffing wordt niet lichtvaardig verleend door het ministerie van EL&I.


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer