Raads­vragen verwaar­loosde dieren Haagse dierenbeul


Indiendatum: mrt. 2010

1. Zijn er ook bij de gemeente klachten gekomen over de eigenaar van de paarden en honden? Zo ja, kunt u aangeven welke stappen de gemeente heeft genomen?

2. Onderhoudt de gemeente contact met de eigenaar van de in beslag genomen dieren? Zo ja, waaruit bestaat dit contact?

3. Neemt de gemeente handhavende maatregelen om er voor te zorgen dat de eigenaar geen dieren meer kan mishandelen?

4. Kunt u aangeven waar de 'verbeurd verklaarde' paarden zijn opgevangen? Zo ja, kunt u aangeven of dit een permanente opvang of tijdelijke opvang is?

5. Kunt u aangeven wat er met de overige in beslag genomen dieren is gebeurd?

6. Kunt u mij vertellen welke bevoegdheden de gemeente nu heeft om in te grijpen wanneer er een geval van dierenmishandeling bekend is?

7. Bestaat er een meldpunt dierenmishandeling bij de gemeente?

http://www.telegraaf.nl/binnenland/6358810/__Wie_stopt_de_paardenhel___.html?p=35,1

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 27 apr. 2010

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 25 maart 2010 naar aanleiding van het bericht
“Dierenbeul in de aanval”en “Wie stopt de paardenhel” (Telegraaf van respectievelijk 19 en
24 maart 2010) een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

1. Zijn er ook bij de gemeente klachten gekomen over de eigenaar van de paarden en honden?
Zo ja, kunt u aangeven welke stappen de gemeente heeft genomen?

Ja, bij de gemeente zijn hierover klachten binnengekomen. De gemeente stelt de klagers middels
een brief op de hoogte dat de gemeente zelf helaas geen bevoegdheden heeft om in deze zaak op
te treden. De gemeente zal de klachten doorgeven aan de daartoe bevoegde instanties,
zijnde de Landelijke Inspectie Dierenbescherming, Politie en Justitie.
2. Onderhoudt de gemeente contact met de eigenaar van de in beslag genomen dieren?
Zo ja, waaruit bestaat dit contact?

De gemeente heeft geen contact gehad met de eigenaar.

3. Neemt de gemeente handhavende maatregelen om er voor te zorgen dat de eigenaar geen dieren
meer kan mishandelen?

De gemeente heeft geen bevoegdheden handhavend op te treden in geval van dierenmishandeling.
Zie de beantwoording van vraag 1.
DSB/2010.172 2

4. Kunt u aangeven waar de ‘verbeurd verklaarde’ paarden zijn opgevangen? Zo ja, kunt u
aangeven of dit een permanente opvang of tijdelijke opvang is?

Het is ons onbekend wat precies met de verbeurd verklaarde paarden is gebeurd. De paarden zijn door
Justitie verbeurd verklaard. Gebruikelijk is in een dergelijk geval dat de Dienst Regelingen van
het ministerie van LNV de dieren herplaatst.

5. Kunt u aangeven wat er met de overige in beslag genomen dieren is gebeurd?

Voor zover wij weten zijn de overige dieren opgevangen bij officiële dierenasiels.

6. Kunt u mij vertellen welke bevoegdheden de gemeente nu heeft om in te grijpen wanneer er
een geval van dierenmishandeling bekend is?

De gemeente heeft geen bevoegdheden op te treden tegen dierenmishandeling. Dierenmishandeling is
strafbaar op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD). Voor huis- en
hobbydieren is de handhaving hiervan een verantwoordelijkheid van de Landelijke Inspectie
Dierenbescherming, die zo nodig Politie en Justitie inschakelt wanneer een strafrechtelijk traject wordt
ingezet.

7. Bestaat er een meldpunt dierenmishandeling bij de gemeente?

Omdat de gemeente geen bevoegdheden heeft om op te treden tegen dierenmishandeling heeft
de gemeente geen meldpunt dierenmishandeling. Hier is reeds landelijk in voorzien met het meldpunt
dierenmishandeling van de Landelijke Inspectie Dierenbescherming.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen proef aanpak meeuwenoverlast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer