Raads­vragen Wurgslang in tuin


Den Haag, 21 september 2011,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de berichtgeving op RTV west dat een wurgslang is aangetroffen in een tuin in Den Haag, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Inleiding
In Den Haag is vandaag in een tuin in de nieuwbouwwijk Leidschenveen een wurgslang gevonden. Het beest is aangetroffen door twee hoveniers.
De slang zou zich agressief hebben gedragen.
Volgens een woordvoerster van de Dierenambulance hebben nogal wat mensen een dergelijke slang thuis. Het dier gaat naar Serpo, een reptielenopvang in Delft.

1. Is het college bekend met de bovenstaande berichtgeving?

2. Kan het college aangeven welk soort het betrof en is er - gezien de gevaarlijkheid van de slang - sprake geweest van gevaar voor mens en dier?

3. Hoe vaak vinden dit soort incidenten met uitgebroken/ontsnapte dan wel gedumpte slangen in Den Haag plaats?

5. Hoe is het college voornemens dit soort incidenten in de toekomst binnen haar gemeentegrenzen te voorkomen? Graag een toelichting.

6. Wordt er op dit moment getracht de eigenaar van de slang te achterhalen? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom gebeurt dat niet?

Volgens het Algemeen Dagblad d.d. 8 augustus 2011 ontsnapt er iedere dag wel ergens een slang. Opvangcentra geven aan het wel welletjes te vinden en pleiten voor een chipplicht van de slang. Daardoor kan een onzorgvuldige en onverantwoordelijke eigenaar worden achterhaald en daarmee kunnen ook de kosten van de opvang van de slang en inzet van de politie worden verhaald.
7. Is het college bereid om de haalbaarheid van een chipplicht voor slangen te onderzoeken? Is het college vervolgens bereid om bij gebleken haalbaarheid de chipplicht voor slangen in haar APV op te nemen? Graag een toelichting.

8. De slang is kennelijk naar reptielenopvang Serpo gegaan. Gaan er vaker slangen - die gevonden worden binnen de gemeentegrenzen van Den Haag - naar deze of een ander reptielenopvangcentrum? Welke vergoeding geeft de gemeente aan een dergelijk opvangcentrum?

9. De slang is door de Haagse Dierenambulance vervoerd. Heeft de Haagse dierenambulance een vergoeding gekregen voor het vervoer van de slang?

In artikel 8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de burgemeester een gevonden dier twee weken in bewaring dient te nemen. Onder de inbewaringneming valt ook het vervoeren en verzorgen van het dier.
Met dieren worden gevonden gezelschapsdieren of huisdieren bedoeld (honden, katten, konijnen, ratten, slangen etc.)
10. Is de gemeente bereid aan haar wettelijke verplichting te voldoen en alsnog een vergoeding toe te kennen aan respectievelijk Reptielenopvang Zero en de Haagse Dierenambulance? Graag een toelichting.

Veel dieren zijn vanwege hun aard en behoeften niet geschikt om gehouden te worden als gezelschapsdier. Vooral aan exotische dieren en vogels kan meestal geen geschikte leefomgeving worden geboden.
11. Is de gemeente bereid informatie op haar website te zetten waarbij zij het bezit van exotische dieren waaronder reptielen ontmoedigd in het kader van verantwoord dierbezit?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer