Raads­vragen wurgslang in tuin


Den Haag, 21 september 2011,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de berichtgeving op RTV west dat een wurgslang is aangetroffen in een tuin in Den Haag, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Inleiding
In Den Haag is vandaag in een tuin in de nieuwbouwwijk Leidschenveen een wurgslang gevonden. Het beest is aangetroffen door twee hoveniers.
De slang zou zich agressief hebben gedragen.
Volgens een woordvoerster van de Dierenambulance hebben nogal wat mensen een dergelijke slang thuis. Het dier gaat naar Serpo, een reptielenopvang in Delft.

1. Is het college bekend met de bovenstaande berichtgeving?

2. Kan het college aangeven welk soort het betrof en is er - gezien de gevaarlijkheid van de slang - sprake geweest van gevaar voor mens en dier?

3. Hoe vaak vinden dit soort incidenten met uitgebroken/ontsnapte dan wel gedumpte slangen in Den Haag plaats?

5. Hoe is het college voornemens dit soort incidenten in de toekomst binnen haar gemeentegrenzen te voorkomen? Graag een toelichting.

6. Wordt er op dit moment getracht de eigenaar van de slang te achterhalen? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom gebeurt dat niet?

Volgens het Algemeen Dagblad d.d. 8 augustus 2011 ontsnapt er iedere dag wel ergens een slang. Opvangcentra geven aan het wel welletjes te vinden en pleiten voor een chipplicht van de slang. Daardoor kan een onzorgvuldige en onverantwoordelijke eigenaar worden achterhaald en daarmee kunnen ook de kosten van de opvang van de slang en inzet van de politie worden verhaald.
7. Is het college bereid om de haalbaarheid van een chipplicht voor slangen te onderzoeken? Is het college vervolgens bereid om bij gebleken haalbaarheid de chipplicht voor slangen in haar APV op te nemen? Graag een toelichting.

8. De slang is kennelijk naar reptielenopvang Serpo gegaan. Gaan er vaker slangen - die gevonden worden binnen de gemeentegrenzen van Den Haag - naar deze of een ander reptielenopvangcentrum? Welke vergoeding geeft de gemeente aan een dergelijk opvangcentrum?

9. De slang is door de Haagse Dierenambulance vervoerd. Heeft de Haagse dierenambulance een vergoeding gekregen voor het vervoer van de slang?

In artikel 8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de burgemeester een gevonden dier twee weken in bewaring dient te nemen. Onder de inbewaringneming valt ook het vervoeren en verzorgen van het dier.
Met dieren worden gevonden gezelschapsdieren of huisdieren bedoeld (honden, katten, konijnen, ratten, slangen etc.)
10. Is de gemeente bereid aan haar wettelijke verplichting te voldoen en alsnog een vergoeding toe te kennen aan respectievelijk Reptielenopvang Zero en de Haagse Dierenambulance? Graag een toelichting.

Veel dieren zijn vanwege hun aard en behoeften niet geschikt om gehouden te worden als gezelschapsdier. Vooral aan exotische dieren en vogels kan meestal geen geschikte leefomgeving worden geboden.
11. Is de gemeente bereid informatie op haar website te zetten waarbij zij het bezit van exotische dieren waaronder reptielen ontmoedigd in het kader van verantwoord dierbezit?


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Antwoorddatum: 18 okt. 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 21 september 2011 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Inleiding
In Den Haag is vandaag in een tuin in de nieuwbouwwijk Leidschenveen een wurgslang gevonden. Het beest is aangetroffen door twee hoveniers. De slang zou zich agressief hebben gedragen. Volgens een woordvoerster van de Dierenambulance hebben nogal wat mensen een dergelijke slang thuis. Het dier gaat naar Serpo, een reptielenopvang in Delft. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met de bovenstaande berichtgeving?
Ja.

2. Kan het college aangeven welk soort het betrof en is er - gezien de gevaarlijkheid van de slang - sprake geweest van gevaar voor mens en dier?
De gevonden slang betreft een zogenaamde rattenslag. Deze slang is niet gevaarlijk voor de mens en over het algemeen ook niet voor dieren. De slang komt oorspronkelijk uit Noord Amerika en voedt zich in het wild met knaagdieren als muizen en kleine ratten.

3. Hoe vaak vinden dit soort incidenten met uitgebroken/ontsnapte dan wel gedumpte slangen in Den Haag plaats?
Jaarlijks worden er ongeveer tien slangen opgevangen door de Haagse Dierenambulance. Meestal gaat het om slangen die ontsnapt zijn uit terraria bij mensen thuis.

4. (ontbreekt wegens onjuiste nummering)

5. Hoe is het college voornemens dit soort incidenten in de toekomst binnen haar gemeentegrenzen te voorkomen? Graag een toelichting.
Er worden jaarlijks in Den Haag in opdracht van de gemeente ongeveer 2700 zwerfdieren gevonden en opgevangen. De gemeente ziet naar aanleiding van dit geval geen noodzaak om maatregelen te nemen.

6. Wordt er op dit moment getracht de eigenaar van de slang te achterhalen? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom gebeurt dat niet?
Het is standaard procedure van de Dierenambulance om de eigenaar van gevonden huisdieren te achterhalen. Ook in dit geval is dit geprobeerd. Volgens het Algemeen Dagblad d.d. 8 augustus 2011 ontsnapt er iedere dag wel ergens een slang. Opvangcentra geven aan het wel welletjes te vinden en pleiten voor een chipplicht van de slang. Daardoor kan een onzorgvuldige en onverantwoordelijke eigenaar worden achterhaald en daarmee kunnen ook de kosten van de opvang van de slang en inzet van de politie worden verhaald.

7. Is het college bereid om de haalbaarheid van een chipplicht voor slangen te onderzoeken? Is het college vervolgens bereid om bij gebleken haalbaarheid de chipplicht voor slangen in haar APV op te nemen? Graag een toelichting.
Landelijk geldt er vanaf dit jaar een verplichting tot chippen van honden. Het opnemen in de APV van een verplichte identificatie van andere soorten huisdieren, zoals slangen, is voor het college geen optie. De extra controle en handhaving en administratieve lasten en daarmee extra kosten zijn redenen voor het college om hier van af te zien.

8. De slang is kennelijk naar reptielenopvang Serpo gegaan. Gaan er vaker slangen - die gevonden worden binnen de gemeentegrenzen van Den Haag - naar deze of een ander reptielenopvangcentrum? Welke vergoeding geeft de gemeente aan een dergelijk opvangcentrum?
Gevonden huisdieren zoals slangen worden in opdracht van de gemeente, tegen een vergoeding vervoerd en opgevangen door de Dierenambulance. De Dierenambulance heeft een eigen opvang voor reptielen en maakt daarnaast ook gebruik van Serpo. Voor de opvang van “overige dieren” (niet zijnde honden, katten of knaagdieren) ontvangt de Dierenambulance in 2011 een bedrag van circa € 37.000,00.
9. De slang is door de Haagse Dierenambulance vervoerd. Heeft de Haagse dierenambulance een vergoeding gekregen voor het vervoer van de slang?
Zie beantwoording vraag 8. In artikel 8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de burgemeester een gevonden dier twee weken in bewaring dient te nemen. Onder de inbewaringneming valt ook het vervoeren en verzorgen van het dier. Met dieren worden gevonden gezelschapsdieren of huisdieren bedoeld (honden, katten, konijnen, ratten, slangen etc.)

10. Is de gemeente bereid aan haar wettelijke verplichting te voldoen en alsnog een vergoeding toe te kennen aan respectievelijk reptielenopvang Serpo en de Haagse Dierenambulance? Graag een toelichting.
Zie beantwoording vraag 8. Veel dieren zijn vanwege hun aard en behoeften niet geschikt om gehouden te worden als gezelschapsdier. Vooral aan exotische dieren en vogels kan meestal geen geschikte leefomgeving worden geboden.

11. Is de gemeente bereid informatie op haar website te zetten waarbij zij het bezit van exotische dieren waaronder reptielen ontmoedigt in het kader van verantwoord dierbezit?
Op de website van de gemeente wordt doorverwezen naar diverse organisaties met informatie over het verantwoord houden van huisdieren. Onder andere wordt doorverwezen naar de websites van de Dierenbescherming en het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren.

Het college van burgemeester en wethouders, de locosecretaris, de locoburgemeester,
Steven Broers Marnix Norder

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer