Raads­vragen Eet geen dierendag


Den Haag, 29 september 2011,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de toezegging van het College om Eat Green at Work te gaan uitrollen binnen de gemeente en naderende Dierendag op 4 oktober 2011, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Inleiding
Dierendag wordt wereldwijd op 4 oktober gevierd en en staat in het teken van de bescherming van dieren en hun rechten. Echter worden er jaarlijks in Nederland 450 miljoen landbouwhuisdieren gedood voor consumptie en dan hebben we het nog niet eens over de miljoenen vissen die worden gedood..
De bewustwording van de gevolgen van vlees- en visconsumptie voor dieren en hun welzijn is van groot belang en de gemeente kan hierin een belangrijke voorbeeldfunctie hebben. Dierendag is daarom een goed moment om aandacht te vragen voor het gebruik van dieren voor consumptie en de wijze waarop wij dieren gebruiken in onze vee- en visindustrie.

1. Is het college bereid om op Dierendag, 4 oktober 2011, in de gemeentelijke kantines en restaurants geen vlees- en visproducten te serveren?
2. Is het college bereid deze dag als kick off te gebruiken voor de invoering van de Eat Green at Work campagne zoals toegezegd in de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 10 mei 2011?

Tevens worden er jaarlijks 5 miljoen nertsen vergast op bontfokkerijen.
De bewustwording van de welzijnsproblematiek aangaande pelsdieren in de bontindustrie is voor dieren van groot belang en de gemeente kan ook hierin een belangrijke voorbeeldfunctie hebben.
Dierendag is dus tevens een goed moment is om aandacht te vragen voor het dierenleed in de bontindustrie.

3. Is het college bereid op 4 oktober 2011 het gemeentehuis bontvrij te verklaren bijvoorbeeld middels het doen uitgaan van een persbericht en/of middels verschaffing van informatie bij de ingangen van het gemeentehuis?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Antwoorddatum: 22 nov. 2011

Het raadslid mevrouw M. de Groot heeft op 29 september 2011 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Inleiding
Dierendag wordt wereldwijd op 4 oktober gevierd en en staat in het teken van de bescherming van dieren en hun rechten. Echter worden er jaarlijks in Nederland 450 miljoen landbouwhuisdieren gedood voor consumptie en dan hebben we het nog niet eens over de miljoenen vissen die worden gedood. De bewustwording van de gevolgen van vlees- en visconsumptie voor dieren en hun welzijn is van groot belang en de gemeente kan hierin een belangrijke voorbeeldfunctie hebben. Dierendag is daarom een goed moment om aandacht te vragen voor het gebruik van dieren voor consumptie en de wijze waarop wij dieren gebruiken in onze vee- en visindustrie.

1. Is het college bereid om op Dierendag, 4 oktober 2011, in de gemeentelijke kantines en restaurants geen vlees- en visproducten te serveren?

Ja het college is bereid vanaf 2012 elk jaar op Dierendag (4 okotober) uitsluitend vegetarische menu’s aan te bieden in de gemeentelijke bedrijfsrestaurants.

2. Is het college bereid deze dag als kick off te gebruiken voor de invoering van de Eat Green at Work campagne zoals toegezegd in de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 10 mei 2011?

Jaarlijks wordt vier maal een vegetarisch menu gepromoot. In december zullen wij weer zo’n promotiedag organiseren in onze restaurants. Hierbij zal het door u bedoelde promotiemateriaal zeker gebruikt worden.

3. Is het college bereid op 4 oktober 2011 het gemeentehuis bontvrij te verklaren bijvoorbeeld middels het doen uitgaan van een persbericht en/of middels verschaffing van informatie bij de ingangen van het gemeentehuis?

Nee, Het Atrium van het stadhuis is voor een ieder toegankelijk en het dragen van bont is een persoonlijke keuze. De bontindustrie zoals deze in Nederland wordt bedreven, vindt plaats binnen landelijke wettelijke kaders. Het college is daarom niet bereid tot dergelijke activiteiten.

Het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris, de burgemeester,

Mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer