Schrif­te­lijke vragen alter­na­tieven strooizout bij gladheid


Indiendatum: jan. 2015

Den Haag, 29 januari 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Voor de verkeersveiligheid is het bestrooien van gladde wegen cruciaal. Dit neemt niet weg dat er nadelen kleven aan het gebruik van strooizout. De gemeente Den Haag maakt gebruik van strooizout dat bestaat uit natriumchloride en deelt dat ook uit aan haar inwoners. Overmatig gebruik van dit type strooizout is schadelijk voor flora en fauna. Het tast (ook volgens de gemeente Rotterdam[1]) de wortels van bomen en struiken aan en leidt tot milieuverontreiniging (verzilting van de bodem, lucht en water en de inloop van bijtend zout is schadelijk voor gebouwen). Daarnaast is strooizout slecht voor dieren. Bij honden en katten kan het voor ontstoken zoolkussens zorgen; zaadetende vogels, waaronder de huismus, eten strooizout, lopen daardoor een zoutvergiftiging op[2], raken er versuft van en reageren niet meer adequaat op omgevingsfactoren zoals het verkeer. Tenslotte is strooizout ook nog eens schadelijk voor allerlei materialen (zoals steen, beton en glas), waardoor de kosten voor onderhoud van civiele kunstwerken en voertuigen toenemen.

Gelukkig zijn er diverse gedegen milieu- en diervriendelijke alternatieven voor strooizout voorhanden, waaronder dooikorrels en strooilava. Dooikorrels bestaan grotendeels uit calciumchloride en zijn derhalve stukken minder belastend voor flora, fauna en de leefomgeving dan strooizout.

Er is nog meer goed nieuws: dooikorrels werken tot vijf keer sneller door dan conventioneel strooizout en blijven daarna doen wat ze moeten doen tot ver beneden het vriespunt (tot wel -40°C. Zout werkt tot -7°C) en voor lange tijd (tot wel >48 uur). Daarnaast zorgt strooilava voor meer grip.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:


1. Is het college bekend met de nadelige effecten van strooizout? Zo ja, is het bereid hier iets aan te doen?

2. Is het college bekend met alternatieven voor strooizout zoals dooikorrels en strooilava?

3. Stelt het college dat alternatieven als dooikorrels of strooilava goed functioneren in geval van gladheid? Zo nee, graag een toelichting. Indien u nog geen ervaring hebt met deze alternatieven, bent u bereid navraag te doen naar het functioneren bij gladheid? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe beoordeelt het college de effecten van dooikorrels en strooilava op de flora en fauna in vergelijking met strooizout?

5. Dooikorrels en strooilava zijn milieu- en diervriendelijker dan strooizout. Is dit voor het college een reden om over te schakelen op deze alternatieven? Zo nee, waarom niet?

Laat u zich geen zout in de ogen strooien: door de hoge gebruiksefficiëntie, de aantoonbare voordelen voor flora en fauna en de minimale schade aan civiele kunstwerken en voertuigen zijn dooikorrels goedkoper dan strooizout. Bovendien kunnen verreweg de meeste dooikorrels met de huidige vloot strooiwagens gebruikt worden.

6. Is het college bereid om in de volgende winterperiode een proef te starten waarbij dooikorrels worden gebruikt in plaats van strooizout en de evaluatie mee te nemen in de jaarlijkse evaluatie gladheidsbestrijding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bij een succesvolle proef bereid structureel over te gaan op het gebruik van dooikorrels?

7. Is de gemeente Den Haag bereid op haar eigen website: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Wat-u-kunt-doen-bij-gladheid.htm de nadelige effecten van strooizout op te nemen en de inwoners ook te wijzen op de beschikbare alternatieven voor strooizout zoals dooikorrels en strooilava? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

[1] www.rotterdam.nl/product:gladheidbestrijding_

[2] http://www.rijnmond.nl/nieuws/20-11-2013/strooizout-levensgevaarlijk-voor-vogels-en-natuur

Indiendatum: jan. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 19 januari 2014 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Voor de verkeersveiligheid is het bestrooien van gladde wegen cruciaal. Dit neemt niet weg dat er nadelen kleven aan het gebruik van strooizout. De gemeente Den Haag maakt gebruik van strooizout dat bestaat uit natriumchloride en deelt dat ook uit aan haar inwoners. Overmatig gebruik van dit type strooizout is schadelijk voor flora en fauna. Het tast (ook volgens de gemeente Rotterdam1) de wortels van bomen en struiken aan en leidt tot milieuverontreiniging (verzilting van de bodem, lucht en water en de inloop van bijtend zout is schadelijk voor gebouwen). Daarnaast is strooizout slecht voor dieren. Bij honden en katten kan het voor ontstoken zoolkussens zorgen; zaadetende vogels, waaronder de huismus, eten strooizout, lopen daardoor een zoutvergiftiging op2, raken er versuft van en reageren niet meer adequaat op omgevingsfactoren zoals het verkeer. Tenslotte is strooizout ook nog eens schadelijk voor allerlei materialen (zoals steen, beton en glas), waardoor de kosten voor onderhoud van civiele kunstwerken en voertuigen toenemen.

Gelukkig zijn er diverse gedegen milieu- en diervriendelijke alternatieven voor strooizout voorhanden, waaronder dooikorrels en strooilava. Dooikorrels bestaan grotendeels uit calciumchloride en zijn derhalve stukken minder belastend voor flora, fauna en de leefomgeving dan strooizout.

Er is nog meer goed nieuws: dooikorrels werken tot vijf keer sneller door dan conventioneel strooizout en blijven daarna doen wat ze moeten doen tot ver beneden het vriespunt (tot wel -40°C. Zout werkt tot -7°C) en voor lange tijd (tot wel >48 uur). Daarnaast zorgt strooilava voor meer grip.

1. Is het college bekend met de nadelige effecten van strooizout? Zo ja, is het bereid hier iets aan te doen?

Ja, het college is bekend met de nadelige effecten van grote hoeveelheden strooizout. Daarom is de uitvoering zodanig ingericht dat we met minimale hoeveelheden zout het maximale veiligheidseffect voor de stad bereiken. Hierdoor wordt de milieu-impact beperkt. Daarnaast betrekt het college ontwikkelingen op het gebied van gladheidbestrijding, waaronder de toepassing van strooizout en mogelijke alternatieven, in de evaluatie na afloop van ieder winterseizoen.

2. Is het college bekend met alternatieven voor strooizout zoals dooikorrels en strooilava?

Ja.

3. Stelt het college dat alternatieven als dooikorrels of strooilava goed functioneren in geval van gladheid? Zo nee, graag een toelichting. Indien u nog geen ervaring hebt met deze alternatieven, bent u bereid navraag te doen naar het functioneren bij gladheid? Zo nee, waarom niet?

Binnen Den Haag is nog geen ervaring opgedaan met het gebruik van dooikorrels en strooilava. Ontwikkelingen op het gebied van gladheidbestrijding worden door het college met grote interesse gevolgd. Zodra de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven zal de toepassing van dooikorrels en strooilava in de evaluatie worden meegenomen.

4. Hoe beoordeelt het college de effecten van dooikorrels en strooilava op de flora en fauna in vergelijking met strooizout?

Zie beantwoording vraag 3.

5. Dooikorrels en strooilava zijn milieu- en diervriendelijker dan strooizout. Is dit voor het college een reden om over te schakelen op deze alternatieven? Zo nee, waarom niet?

Laat u zich geen zout in de ogen strooien: door de hoge gebruiksefficiëntie, de aantoonbare voordelen voor flora en fauna en de minimale schade aan civiele kunstwerken en voertuigen zijn dooikorrels goedkoper dan strooizout. Bovendien kunnen verreweg de meeste dooikorrels met de huidige vloot strooiwagens gebruikt worden.

Zie beantwoording vraag 3.

6. Is het college bereid om in de volgende winterperiode een proef te starten waarbij dooikorrels worden gebruikt in plaats van strooizout en de evaluatie mee te nemen in de jaarlijkse evaluatie gladheidsbestrijding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bij een succesvolle proef bereid structureel over te gaan op het gebruik van dooikorrels?

Zie beantwoording vraag 3.

7. Is de gemeente Den Haag bereid op haar eigen website: http://www.denhaag.nl/home/bew... de nadelige effecten van strooizout op te nemen en de inwoners ook te wijzen op de beschikbare alternatieven voor strooizout zoals dooikorrels en strooilava? Zo nee, waarom niet?

Ja, we lopen de website na en zullen deze waar nodig aanpassen. We zullen inwoners op de website adviseren om in verband met het milieu verantwoord te strooien. Daarnaast zullen we het alternatief van dooikorrels benoemen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartse

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Den Haag als Fairtrade gemeente

Lees verder

Schriftelijke vragen houdverbod voor aanpak dierenmishandeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer