Schrif­te­lijke vragen houd­verbod voor aanpak dieren­mis­han­deling


Indiendatum: feb. 2015

Den Haag, 5 februari 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Teunissen (Partij voor de Dieren) en De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1. Bent u bekend met het bericht 'Wet aan de kant van de 'beul'? [1]

Door gebrekkige landelijke wetgeving laat Quirine de K. al zes jaar een spoor van verwaarloosde dieren achter. Onlangs betrof het een grote verzameling van zeer verwaarloosde dieren in het Haagse Bezuidenhout.

2. Deelt u de mening dat dierenmishandeling à la dat van Quirine de K. bestreden moet worden en dat dit door gebrekkige landelijke regelgeving niet is te realiseren?

Helaas zijn in onze stad vaker dierenbeulen van het kaliber Quirine de K. actief, zoals onlangs de 'kittenkiller'. [2]

3. Heeft het college de bereidheid het voortouw te nemen om een houdverbod aan zulke dierenbeulen op te leggen? Zo ja, is het college bereid bij zoveel mogelijk collega-wethouders te lobbyen voor een gezamenlijke brandbrief richting het Kabinet met de dwingende oproep om de Nederlandse wetgeving met een landelijk houdverbod zo te veranderen dat dierenbeulen eindelijk buitenspel worden gezet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen Richard de Mos
Partij voor de Dieren Den Haag Groep de Mos/ Ouderen Partij Den Haag

[1] 'Wet aan de kant van de 'beul, AD, 31 januari 2015
[2] http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-09-2013/haagse-kittenkiller-weer-op-vrije-voeten

Indiendatum: feb. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

De raadsleden mevrouw Teunissen en de heer De Mos hebben op 5 februari 2015 een brief met daarin

drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Bent u bekend met het bericht 'Wet aan de kant van de 'beul'? [1]

Ja

Door gebrekkige landelijke wetgeving laat Quirine de K. al zes jaar een spoor van verwaarloosde dieren achter. Onlangs betrof het een grote verzameling van zeer verwaarloosde dieren in het Haagse Bezuidenhout.

2. Deelt u de mening dat dierenmishandeling à la dat van Quirine de K. bestreden moet worden en dat dit door gebrekkige landelijke regelgeving niet is te realiseren?

Ja, ook wij zijn van mening dat dierenmishandeling moet worden bestreden. Wij zijn echter ook van mening dat dit door middel van de landelijke regelgeving is te realiseren. Dierenverwaarlozing of dierenmishandeling zijn strafbaar gesteld in de Wet dieren. Op basis van deze wet is het namelijk verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen toelaatbaar is om zodanig doel te bereiken, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Ook dient de houder van dieren zijn dieren een goede verzorging te geven. Het is verboden om dieren onnodig pijn of letsel toe te brengen, dan wel de gezondheid of het welzijn van dieren te schaden.

Helaas zijn in onze stad vaker dierenbeulen van het kaliber Quirine de K. actief, zoals onlangs de 'kittenkiller'. [2]

3. Heeft het college de bereidheid het voortouw te nemen om een houdverbod aan zulke dierenbeulen op te leggen? Zo ja, is het college bereid bij zoveel mogelijk collega-wethouders te lobbyen voor een gezamenlijke brandbrief richting het Kabinet met de dwingende oproep om de Nederlandse wetgeving met een landelijk houdverbod zo te veranderen dat dierenbeulen eindelijk buitenspel worden gezet?

Nee, het college heeft geen wettelijke taak bij toezicht en handhaving op dierenwelzijn. Het college ziet daarom voor zichzelf ook geen rol voor een dergelijke lobby. Overigens staat het eenieder vrij om zelf een lobby te starten richting het Kabinet. Zie verder beantwoording van vraag 2.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

[1] 'Wet aan de kant van de 'beul, AD, 31 januari 2015
[2] http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-09-2013/haagse-kittenkiller-weer-op-vrije-voeten

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen alternatieven strooizout bij gladheid

Lees verder

Schriftelijke vragen dreigende bomenkap Wijndaelerduin

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer