Schrif­te­lijke vragen over Den Haag als Fairtrade gemeente


Indiendatum: okt. 2014

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen,

De PvdA, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 hebben de afgelopen jaren meermalen uitgesproken dat zij graag zien dat Den Haag de ambitie toont om Fairtrade gemeente te worden. Meer eerlijke handel stelt boeren en producenten in ontwikkelingslanden beter in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving. Dit doel past goed bij Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht. De partijen zijn verheugd dat de ambitie om Fairtrade gemeente te worden is opgenomen in het coalitieakkoord en nu vorm gaan krijgen en gerealiseerd gaan worden.

De partijen willen dat de ambitie die nu door de wethouder is uitgesproken (zie nieuwsbericht) snel wordt omgezet in resultaten.

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde, stellen wij het college de volgende vragen:

1. Hoe zal het traject richting Den Haag als Fairtrade gemeente er uit komen te zien? Komt er een plan van aanpak?

2. Heeft de wethouder al zicht op de manier waarop de gemeente gaat voldoen aan de zes criteria die gelden voor het predicaat Fairtrade gemeente?

3. Denkt de wethouder in oktober 2015 klaar te zijn met het traject? Wanneer verwacht de wethouder het predicaat Fairtrade gemeente te krijgen?

4. Kan de wethouder aangeven wat de status is van de stuurgroep die de ambitie van Den Haag als Fairtrade gemeente gaat invullen?

5. Is de wethouder bereid om ook zelf zitting te nemen in deze stuurgroep? Zo nee, waarom niet?

6. Op welke wijze gaat de wethouder Duurzaamheid zich inzetten om de ambitie om Fairtrade gemeente te worden te koppelen aan andere ambities op het gebied van duurzaamheid?

7. De gemeente heeft 38.000 euro beschikbaar gesteld voor de ambitie om Fairtrade gemeente te worden. Welke kosten worden hiermee gefinancierd? Worden hieruit ook mogelijke personele kosten gedekt?

Jeltje van Nieuwenhoven, Lobke Zandstra, Christine Teunissen, Inge Vianen, Tobias Dander

Indiendatum: okt. 2014
Antwoorddatum: 31 okt. 2014

De gemeenteraad,

De raadsleden de dames Van Nieuwenhoven, Teunissen, Vianen en Zandstra en de heer Dander hebben op 30 oktober 2014 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.


Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De PvdA, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 hebben de afgelopen jaren meermalen
uitgesproken dat zij graag zien dat Den Haag de ambitie toont om Fairtrade gemeente te worden.
Meer eerlijke handel stelt boeren en producenten in ontwikkelingslanden beter in staat om zelf hun
levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie
en hun omgeving. Dit doel past goed bij Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht. De
partijen zijn verheugd dat de ambitie om Fairtrade gemeente te worden, is opgenomen in het
coalitieakkoord en nu vorm gaan krijgen en gerealiseerd gaan worden.
De partijen willen dat de ambitie die nu door de wethouder is uitgesproken (zie nieuwsbericht als
bijlage) snel wordt omgezet in resultaten.

1. Hoe zal het traject richting Den Haag als Fairtrade gemeente er uit komen te zien? Komt er een plan van aanpak?

Zoals aangegeven in de brief van 7 april 2014 aan de Commissie Leefomgeving (RIS 271421), is er een werkgroep van enthousiaste Haagse initiatiefnemers die actief is om de vraag naar en het aanbod van Fairtrade producten in Den Haag te stimuleren. Fairtrade Gemeente is vooral een initiatief uit en van de stad. De gemeente ondersteunt en faciliteert dit initiatief van harte en participeert ambtelijk in de werkgroep.

Deze werkgroep onderzoekt momenteel wat er nog moet gebeuren om te kunnen voldoen aan de zes criteria voor het behalen van de titel Fairtrade Gemeente. De uitkomsten hiervan verwerken zij in een plan van aanpak, dat naar verwachting in december gereed is.


2. Heeft de wethouder al zicht op de manier waarop de gemeente gaat voldoen aan de zes criteria die gelden voor het predicaat Fairtrade gemeente?

Dat zal duidelijk worden als de werkgroep het plan aanpak gereed heeft. De raad zal hierover worden geïnformeerd.

3. Denkt de wethouder in oktober 2015 klaar te zijn met het traject? Wanneer verwacht de wethouder het predicaat Fairtrade gemeente te krijgen?

Het streven is inderdaad om in oktober 2015 tijdens de jaarlijkse Fairtrade Week de titel ‘Fairtrade gemeente’ te behalen.

4. Kan de wethouder aangeven wat de status is van de stuurgroep die de ambitie van Den Haag als Fairtrade gemeente gaat invullen?

Er is geen sprake van een stuurgroep. Conform één van de zes criteria moet er een werkgroep zijn die initiatieven neemt om de titel Fairtrade Gemeente te behalen en behouden. Dit is de werkgroep zoals genoemd in de beantwoording van vraag 1. De gemeente zal waar nodig een coördinerende rol vervullen om de titel Fairtrade gemeente te behalen.

5. Is de wethouder bereid om ook zelf zitting te nemen in deze stuurgroep? Zo nee, waarom niet?

Zoals aangegeven bij vraag 4 is er een werkgroep. De rol van de wethouder is die van ambassadeur van het initiatief Fairtrade Gemeente.

6. Op welke wijze gaat de wethouder Duurzaamheid zich inzetten om de ambitie om Fairtrade gemeente te worden te koppelen aan andere ambities op het gebied van duurzaamheid?

Fairtrade wordt onderdeel van het gemeentelijk beleid inzake duurzaam inkopen. Daarmee worden beide ambities aan elkaar verbonden.

7. De gemeente heeft 38.000 euro beschikbaar gesteld voor de ambitie om Fairtrade gemeente te worden. Welke kosten worden hiermee gefinancierd? Worden hieruit ook mogelijke personele kosten gedekt?

Het budget is bestemd voor de ontwikkeling van de communicatiestrategie, communicatiemiddelen en een publieksevenement. Daarnaast wordt uit dit budget indien nodig incidentele externe begeleiding van de werkgroep gefinancierd.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aanpak overgewicht onder Hagenaars, Hagenezen en Scheveningers

Lees verder

Schriftelijke vragen alternatieven strooizout bij gladheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer