Schrif­te­lijke vragen geen mede­werking HTM aan campagne Vluch­te­lin­genWerk Nederland


Indiendatum: sep. 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Amsterdam en Rotterdam rijden vanaf de maandag voor Prinsjesdag twee trams 4 weken lang met de boodschap 'Nederland is vol... met gastvrije mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen”. De bedoeling van VluchtelingenWerk Nederland was om deze tram rond Prinsjesdag ook in Den Haag te laten rijden. 4200 mensen hebben hun naam op een tram gezet en deze actie betaald. Ook burgemeester Eberhard van der Laan heeft zijn naam op de tram in Amsterdam gezet. De boodschap werd door de HTM als controversieel bestempeld. De HTM vreesde bij het plaatsen van de boodschap voor de veiligheid van de trams en het personeel en trok daarop de goedkeuring in. Hiermee heeft de HTM in onze stad van Vrede en Recht geweigerd mee te werken aan een campagne van VluchtelingenWerk Nederland om de positieve kant van de opvang van vluchtelingen in ons land onder de aandacht te brengen. Premier Rutte noemde onlangs in het tv-programma Zomergasten nog dat de grote stille meerderheid in Nederland asielzoekers accepteert.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde leggen wij het college, als aandeelhouder van de HTM, de volgende vragen voor:

1 Is het college bekend met de weigering van de HTM om de tekst "Nederland is vol…met gastvrije mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen" van VluchtelingenWerk Nederland aan te brengen op de tram?

2 Is het college het met ons eens dat de HTM geen politieke maar maatschappelijke organisatie is en daarmee gewoon medewerking had kunnen verlenen aan het verzoek van VluchtelingenWerk Nederland, net als in Rotterdam en Amsterdam is gebeurd? Zo nee, waarom niet?

3 Is het college met ons van mening dat de directie van de HTM met het weigeren van de reclameboodschap van een maatschappelijke organisatie zelf een politieke keuze maakt? Zo nee, waarom niet?

4 Is het college met ons van mening dat wij als stad van Vrede en Recht in humanitair opzicht een voorbeeldfunctie vervullen en dat ook mogen verwachten van publieke organisaties in onze stad als de HTM? Zo nee, waarom niet?

5 Is het college, als aandeelhouder, bereid de HTM hierop aan te spreken of hiervoor richtlijnen op te stellen en het resultaat hiervan op korte termijn terug te koppelen aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Partij voor de Dieren

Christine Teunissen

Haagse Stadspartij

Gerwin van Vulpen & Fatima Faid

PvdA

Lobke Zandstra

SP

Bart van Kent

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 25 okt. 2016

Het raadslid de heer Van Vulpen heeft, samen met vijf andere raadsleden, op 22 september 2016 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Amsterdam en Rotterdam rijden vanaf de maandag voor Prinsjesdag twee trams 4 weken lang met de boodschap 'Nederland is vol... met gastvrije mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen”. De bedoeling van VluchtelingenWerk Nederland was om deze tram rond Prinsjesdag ook in Den Haag te laten rijden. 4200 mensen hebben hun naam op een tram gezet en deze actie betaald. Ook burgemeester Eberhard van der Laan heeft zijn naam op de tram in Amsterdam gezet. De boodschap werd door de HTM als controversieel bestempeld. De HTM vreesde bij het plaatsen van de boodschap voor de veiligheid van de trams en het personeel en trok daarop de goedkeuring in. Hiermee heeft de HTM in onze stad van Vrede en Recht geweigerd mee te werken aan een campagne van VluchtelingenWerk Nederland om de positieve kant van de opvang van vluchtelingen in ons land onder de aandacht te brengen. Premier Rutte noemde onlangs in het tv-programma Zomergasten nog dat de grote stille meerderheid in Nederland asielzoekers accepteert.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde leggen wij het college, als aandeelhouder van de HTM, de volgende vragen voor:

1. Is het college bekend met de weigering van de HTM om de tekst "Nederland is vol…met gastvrije mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen" van VluchtelingenWerk Nederland aan te brengen op de tram?

Ja.

2. Is het college het met ons eens dat de HTM geen politieke maar maatschappelijke organisatie is en daarmee gewoon medewerking had kunnen verlenen aan het verzoek van VluchtelingenWerk Nederland, net als in Rotterdam en Amsterdam is gebeurd? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college met ons van mening dat de directie van de HTM met het weigeren van de reclameboodschap van een maatschappelijke organisatie zelf een politieke keuze maakt? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college met ons van mening dat wij als stad van Vrede en Recht in humanitair opzicht een voorbeeldfunctie vervullen en dat ook mogen verwachten van publieke organisaties in onze stad als de HTM? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college, als aandeelhouder, bereid de HTM hierop aan te spreken of hiervoor richtlijnen op te stellen en het resultaat hiervan op korte termijn terug te koppelen aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?
Antwoord vraag 2 tot en met 5:

De taken die HTM uitvoert zijn door gemeente op afstand geplaatst. HTM Personenvervoer is vennootschap en wordt aangestuurd door een zelfstandig bevoegde directie, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De gemeente heeft – via HTM Beheer – de rol van aandeelhouder. Het beleid ten aanzien uitingen op de trams van HTM Personenvervoer is geen onderwerp wat de directie aan de aandeelhouders dient voor te leggen, dit is een zelfstandige bevoegdheid van de directie. Eenieder die het niet eens is met dit beleid kan zich rechtstreeks tot HTM wenden. Wij hebben begrepen dat jongeren van DWARS ook van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt.
Om de vragenstellers ter wille te zijn heeft het college de directie verzocht om informatie over het beleid van HTM ter zake uitingen op de trams. De reactie van de directie van HTM was als volgt:

“HTM verzoekt adverteerders te voldoen aan het gestelde in de Nederlandse Reclame Code. Daarnaast biedt HTM geen advertentieruimte aan politieke boodschappen en/of politieke partijen, uitingen over controversiële onderwerpen, alcohol en tabak of geloofsovertuiging. HTM neemt deze neutrale positie in als aanbieder van advertentieruimte omdat zij opereert als nutsbedrijf ten dienste van de gehele samenleving.”


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer