Schrif­te­lijke vragen over gebruik roof­vogels door Haagse politie tegen drones


Indiendatum: sep. 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Den Haag gaat de politie roofvogels inzetten tijdens evenementen zoals Prinsjesdag om ongewenste drones te vangen. Het Haagse bedrijf ‘Guard From Above’ werkt samen met de politie aan de training van een adelaar die tegen de drones ingezet kan worden. Het project kost volgens een politiewoordvoerder enkele tonnen1. Roofvogels zijn van nature stressgevoelige dieren en hebben veel lichaamsbeweging nodig.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1.Is het college bekend met de berichtgeving dat het Haagse politiekorps roofvogels inzet tegen drones?[1]

2.Kan het college aangeven wat de achtergrond is van de getrainde adelaar?

3.Kan het college aangeven na welke overwegingen besloten is dat roofvogels geschikt zijn om in te zetten en in hoeverre dierenwelzijn een beslissende factor was in deze overweging?

4.Is er sprake van aangebonden huisvesting, dwang tijdens training en handopfok van de roofvogels? Deelt het college de mening dat deze vormen van huisvesting en training niet diervriendelijk zijn? Zo nee, waarom niet?

5.Deelt het college de mening dat roofvogels wilde dieren zijn die niet in een hok thuis horen? Zo nee, waarom niet?

Er worden drie andere methoden getest waarbij geen dieren worden gebruikt voor de onderschepping van criminele drones. De Rijksoverheid wil uiteindelijk toe naar één methode voor detectie en interventie met drones.[2]

6.Volgens roofvogelexperts is het waanzin om roofvogels in te zetten en zelfs levensgevaarlijk. Bovendien maakt een arend geen kans tegen grotere professionele drones. Is het college hiervan op de hoogte?

7.Waarom heeft de politie gekozen voor de inzet van een adelaar tijdens evenementen, terwijl alternatieven blijkbaar voorhanden zijn?

8.Is het college bereid om er bij het Rijk op aan te dringen dat de inzet van roofvogels onwenselijk is en alternatieven voorrang te geven?

Christine Teunissen Peter Bos

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij

[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/3236661/Roofvogels-gaan-evenementen-beschermen-tegen-drone-aanvallen

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/15/de-arend-krijgt-hulp-van-anti-drones-4291055-a1521486

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 2 nov. 2016

De raadsleden mevrouw Teunissen en de heer Bos hebben op 27 september 2016 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
In Den Haag gaat de politie roofvogels inzetten tijdens evenementen zoals Prinsjesdag om ongewenste drones te vangen. Het Haagse bedrijf ‘Guard From Above’ werkt samen met de politie aan de training van een adelaar die tegen de drones ingezet kan worden. Het project kost volgens een politiewoordvoerder enkele tonnen¹. Roofvogels zijn van nature stressgevoelige dieren en hebben veel lichaamsbeweging nodig.

1. Is het college bekend met de berichtgeving dat het Haagse politiekorps roofvogels inzet tegen drones?¹

Het college is bekend met dit bericht. De inzet van dieren door de politie is geen zaak van het college maar van de nationale politie en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister. Voor de beantwoording van vraag 3 t/m 7 verwijst het college naar de beantwoording van Kamervragen 1827, deze zijn als bijlage toegevoegd.

2. Kan het college aangeven wat de achtergrond is van de getrainde adelaar?

De nationale politie laat desgevraagd weten dat de dieren oorspronkelijk uit een ei komen. Ze zijn eerst opgevoed door een ouderpaar en daarna verder getraind door deskundige valkeniers.

3. Kan het college aangeven na welke overwegingen besloten is dat roofvogels geschikt zijn om in te zetten en in hoeverre dierenwelzijn een beslissende factor was in deze overweging?

4. Is er sprake van aangebonden huisvesting, dwang tijdens training en handopfok van de roofvogels? Deelt het college de mening dat deze vormen van huisvesting en training niet diervriendelijk zijn? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt het college de mening dat roofvogels wilde dieren zijn die niet in een hok thuis horen? Zo nee, waarom niet?

Er worden drie andere methoden getest waarbij geen dieren worden gebruikt voor de onderschepping van criminele drones. De Rijksoverheid wil uiteindelijk toe naar één methode voor detectie en interventie met drones.²

6. Volgens roofvogelexperts is het waanzin om roofvogels in te zetten en zelfs levensgevaarlijk. Bovendien maakt een arend geen kans tegen grotere professionele drones. Is het college hiervan op de hoogte?

7. Waarom heeft de politie gekozen voor de inzet van een adelaar tijdens evenementen, terwijl alternatieven blijkbaar voorhanden zijn?
Ad. 3 t/m 7.

Zie beantwoording van Kamervragen 1827.

8. Is het college bereid om er bij het Rijk op aan te dringen dat de inzet van roofvogels onwenselijk is en alternatieven voorrang te geven?

Het college beschouwt dit als een afweging van de nationale politie.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen onderzoek Wageningen: 226 populieren wel veilig beoordeeld

Lees verder

Schriftelijke vragen geen medewerking HTM aan campagne VluchtelingenWerk Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer