Schrif­te­lijke vragen over beleid rondom bijtin­ci­denten door honden


Indiendatum: jun. 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Nederlandse bevolking houdt graag huisdieren. In Nederland worden ongeveer 1,9 miljoen honden ‘gehouden’. Ook al zijn deze dieren gedomesticeerd, het blijven dieren met een eigen identiteit en gedragspatronen, waar de eigenaar van op de hoogte moet zijn. Omdat honden veelal in openbare ruimtes komen, kunnen zij door verschillende redenen (natuurlijk gedrag, stereotype gedrag) uitvallen naar omstanders waarna adequaat gehandeld moet worden.

Vanuit het Rijk is het risico assessment voor agressieve honden ontwikkeld door de universiteit van Utrecht. Deze nieuwe test voorspelt de kans in hoeverre honden agressief en daarmee bijtgevaarlijk kunnen zijn. Door kritiek vanuit de maatschappij, verschillende instanties en de wetenschap, staat de omgang met de honden en deze test, wat betreft het functioneren en de betrouwbaarheid nu onder druk. Zodra de honden in beslag worden genomen zitten zij vaak weken of zelfs maanden geïsoleerd in een kennel voordat zij worden getest. Deze omstandigheden hebben invloed op het gedrag van de honden. Sommige kunnen er letterlijk gek van worden met een verkeerde testuitslag als gevolg. Hierdoor krijgen honden een vals-positieve test uitslag en worden zij onterecht ter dood veroordeeld. De conclusie is dat minstens 85% van de honden met een bijtincident achter de rug ten onrechte is geëuthanaseerd, terwijl de toegepaste procedure aantoonbaar niet deugt. Dit heeft daarom geleid tot het indienen van een petitie in de Tweede Kamer 4 juni j.l.1

Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving over het omstreden beleid rondom bijtincidenten en de petitie die hierover is aangeboden aan staatssecretaris Dijksma en gemeenten?

2. Is het college met ons eens dat juiste voorlichting en gedragstrainingen een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van bijtincidenten? Zo neen, waarom niet?

3. Zo ja, bent u bereid het Stay Home protocol2 over te nemen in uw beleid zodat honden niet meer ten onrechte worden opgesloten en afgemaakt?
Wanneer honden hun energie niet kwijt kunnen door onvoldoende bewegingsvrijheid kunnen zij door de opgekropte energie stereotype gedragingen vertonen zoals agressie.

4. Ziet het college het belang van voldoende losloopgebieden in, waardoor honden in veilige omstandigheden hun energie kunnen uiten? Zo neen, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

1 http://www.licg.nl/425/nieuws/martin-gaus-overhandigt-petitie-bijtincidenten.html

2 http://www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl/protocol.html

Indiendatum: jun. 2013
Antwoorddatum: 16 jul. 2013

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 26 juni 2013 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Nederlandse bevolking houdt graag huisdieren. In Nederland worden ongeveer 1,9 miljoen honden ‘gehouden’. Ook al zijn deze dieren gedomesticeerd, het blijven dieren met een eigen identiteit en gedragspatronen, waar de eigenaar van op de hoogte moet zijn. Omdat honden veelal in openbare ruimtes komen, kunnen zij door verschillende redenen (natuurlijk gedrag, stereotype gedrag) uitvallen naar omstanders waarna adequaat gehandeld moet worden.

Vanuit het Rijk is het risico assessment voor agressieve honden ontwikkeld door de universiteit van Utrecht. Deze nieuwe test voorspelt de kans in hoeverre honden agressief en daarmee bijtgevaarlijk kunnen zijn. Door kritiek vanuit de maatschappij, verschillende instanties en de wetenschap, staat de omgang met de honden en deze test, wat betreft het functioneren en de betrouwbaarheid nu onder druk. Zodra de honden in beslag worden genomen zitten zij vaak weken of zelfs maanden geïsoleerd in een kennel voordat zij worden getest. Deze omstandigheden hebben invloed op het gedrag van de honden. Sommige kunnen er letterlijk gek van worden met een verkeerde testuitslag als gevolg. Hierdoor krijgen honden een vals-positieve test uitslag en worden zij onterecht ter dood veroordeeld. De conclusie is dat minstens 85% van de honden met een bijtincident achter de rug ten onrechte is geëuthanaseerd, terwijl de toegepaste procedure aantoonbaar niet deugt. Dit heeft daarom geleid tot het indienen van een petitie in de Tweede Kamer 4 juni jl.1

1. Is het college bekend met de berichtgeving over het omstreden beleid rondom bijtincidenten en de petitie die hierover is aangeboden aan staatssecretaris Dijksma en gemeenten?

Ja.

2. Is het college met ons eens dat juiste voorlichting en gedragstrainingen een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van bijtincidenten? Zo neen, waarom niet?

Ja.

3. Zo ja, bent u bereid het Stay Home protocol2 over te nemen in uw beleid zodat honden niet meer ten onrechte worden opgesloten en afgemaakt?

Nee, daartoe is het college niet bereid. Levende Have volgt de lijn dat een hond thuis beter af is dan in een kennel van een opslaghouder. Dit houdt in de praktijk in dat de hondenbrigade slechts bij uiterste noodzaak overgaat tot in beslagname van honden. Alleen de rechter kan een gedragscursus opleggen aan de eigenaar of houder van een hond naar aanleiding van bijtincidenten.

Wanneer honden hun energie niet kwijt kunnen door onvoldoende bewegingsvrijheid kunnen zij door de opgekropte energie stereotype gedragingen vertonen zoals agressie.

4. Ziet het college het belang van voldoende losloopgebieden in, waardoor honden in veilige omstandigheden hun energie kunnen uiten? Zo neen, waarom niet?

Ja.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

de burgemeester,
J.J. van Aartsen

1 http://www.licg.nl/425/nieuws/martin-gaus-overhandigt-petitie-bijtincidenten.html

2http://www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl/protocol.html

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over het loslaten van vredesduiven door Haagse wethouder

Lees verder

Schriftelijke vragen over meerkoetjes sloot Stokroosstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer