Schrif­te­lijke vragen over het loslaten van vredes­duiven door Haagse wethouder


Indiendatum: jun. 2013

Den Haag, 7 juni 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op de website van HaagWestNieuws lazen wij het bericht ‘Vredesduiven en vredesbank voor vernieuwd Carnegieplein’. Op de foto naast het artikel is te zien dat wethouder Marjolein de Jong een vredesduif loslaat. Op 25 april 2012 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over het loslaten van sierduiven op bruiloften. Deze dieren kunnen vaak de weg naar huis niet meer terugvinden. De Haagse Dierenambulance heeft aangegeven dat zij sierduiven heeft opgehaald die er vaak slecht aan toe waren. De dieren zijn meestal gewond en ziek en moeten naar de dierenarts gebracht worden. Ook blijken duiven geëuthanaseerd te moeten worden als gevolg van hun slechte fysieke toestand. Op vraag 5 geeft het college als antwoord dat zij bereid is aanstaande bruidsparen te adviseren geen sierduiven meer los te laten. Dit advies is terug te vinden op de gemeentelijke website op het formulier ‘Akkoordverklaring vrije trouwlocatie’ en op de pagina Trouwlocaties in Den Haag.

Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Bent u bekend met bovengenoemd bericht?

2. Kan het college verklaren waarom een wethouder van de gemeente Den Haag een sierduif loslaat terwijl op de gemeentelijk website aanstaande bruidsparen wordt geadviseerd geen sierduiven los te laten omdat dit nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en het welzijn van de dieren?

3. Een wethouder heeft een voorbeeldfunctie richting de inwoners van de stad. Bent u het met ons eens dat deze actie het advies van de gemeente Den Haag om geen sierduiven los te laten ondermijnt?

4. Bent u er zich van bewust dat aanstaande bruidsparen het advies van de gemeente om geen sierduiven los te laten naast zich neer kunnen leggen met als argument ‘de gemeente gebruikt tenslotte ook sierduiven’? Zo ja, hoe gaat u zich verweren tegen dit argument?

5. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat in de toekomst dit soort situaties niet meer voor zullen komen?

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Den Haag

Indiendatum: jun. 2013
Antwoorddatum: 25 jun. 2013

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 7 juni 2013 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op de website van HaagWestNieuws lazen wij het bericht ‘Vredesduiven en vredesbank voor vernieuwd Carnegieplein’. Op de foto naast het artikel is te zien dat wethouder Marjolein de Jong een vredesduif loslaat. Op 25 april 2012 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over het loslaten van sierduiven op bruiloften. Deze dieren kunnen vaak de weg naar huis niet meer terugvinden. De Haagse Dierenambulance heeft aangegeven dat zij sierduiven heeft opgehaald die er vaak slecht aan toe waren. De dieren zijn meestal gewond en ziek en moeten naar de dierenarts gebracht worden. Ook blijken duiven geëuthanaseerd te moeten worden als gevolg van hun slechte fysieke toestand. Op vraag 5 geeft het college als antwoord dat zij bereid is aanstaande bruidsparen te adviseren geen sierduiven meer los te laten. Dit advies is terug te vinden op de gemeentelijke website op het formulier ‘Akkoordverklaring vrije trouwlocatie’ en op de pagina Trouwlocaties in Den Haag.

Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Bent u bekend met bovengenoemd bericht?

Ja.

2. Kan het college verklaren waarom een wethouder van de gemeente Den Haag een sierduif loslaat terwijl op de gemeentelijk website aanstaande bruidsparen wordt geadviseerd geen sierduiven los te laten omdat dit nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en het welzijn van de dieren?

Er zijn postduiven losgelaten, geen sierduiven. Postduiven vliegen altijd weer terug naar het thuishok. De op het Carnegieplein losgelaten postduiven zijn ook weer veilig thuis gekomen.

3. Een wethouder heeft een voorbeeldfunctie richting de inwoners van de stad. Bent u het met ons eens dat deze actie het advies van de gemeente Den Haag om geen sierduiven los te laten ondermijnt?

Nee. Het beleid om het gebruik van sierduiven bij bruiloften, evenementen en dergelijke terug te dringen blijft recht overeind staan.

4. Bent u er zich van bewust dat aanstaande bruidsparen het advies van de gemeente om geen sierduiven los te laten naast zich neer kunnen leggen met als argument ‘de gemeente gebruikt tenslotte ook sierduiven’? Zo ja, hoe gaat u zich verweren tegen dit argument?

Zie beantwoording vraag 2.

5. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat in de toekomst dit soort situaties niet meer voor zullen komen?

Zie beantwoording vraag 2.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Annet Bertram

de locoburgemeester,
Marnix Norder

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over initiatief Thuisafgehaald

Lees verder

Schriftelijke vragen over beleid rondom bijtincidenten door honden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer