Schrif­te­lijke vragen over initi­atief Thuis­af­ge­haald


Indiendatum: mei 2013

Dat de problemen rondom voedselverspilling en ongezond eten wereldwijd, maar ook lokaal, steeds groter worden, is helaas nog niet bij iedereen bekend. De gemiddelde Hagenaar gooit gemiddeld per jaar 40 kilo bruikbaar eten in de vuilnisbak. Dat is 9 procent van het eten dat wordt gekocht. Bij elkaar opgeteld zijn dat ongeveer 65 warme maaltijden per jaar, dat neerkomt op € 135 euro. Daarbij komt ook nog eens dat 36 liter vloeibaar voedsel en drank door de gootsteen wordt gespoeld. Samen met deze voedingsstoffen gaat tevens de energie verloren die nodig is om al dit eten in het winkelwagentje te krijgen. 40 kilo verspild eten is omgerekend ongeveer 150 kilo extra CO2 in de atmosfeer.

Door het initiatiefvoorstel ‘(H)eerlijk Haags’ aan te nemen in de Haagse gemeenteraad, is er al een stap in de goede richting gezet in het vergroten van de bewustwording over duurzaam voedsel, het belang hiervan te integreren in beleid, stimuleren van het geven van voorlichting en natuurlijk ook het geven van het goede voorbeeld door de gemeente. Bijvoorbeeld met de nieuwe campagne ‘Gezond is vet, vet cool!’ die onlangs van start is gegaan. Hiermee wil het college overgewicht en een ongezonde levensstijl aanpakken bij de Haagse bevolking (met name de jeugd). Met onder andere het oog op voedselverspilling en het minder eten van ongezond fast food, is het initiatief ‘Thuisafgehaald’ gestart, een online platform waar mensen zelfgemaakt eten in hun eigen buurt kunnen aanbieden en/of bestellen.

1. Bent u bekend met het initiatief ‘Thuisafgehaald’?

2. Deelt het college onze mening dat door het initiatief ‘Thuisafgehaald’, mensen meer bewust worden gemaakt over de gevolgen van voedselverspilling en ongezond eten? Zo neen, waarom niet?

3. Deelt het college onze mening dat het initiatief ‘Thuisafgehaald’ goed aansluit bij de campagne ‘Gezond is vet, vet cool!’ maar ook de klimaatdoelstellingen van het college en de sociale cohesie in de stad? Zo neen, waarom niet?

4. Is het college bereid om in gesprek te gaan met ‘Thuisafgehaald’ over het creëren van een partnerschap om op die manier de Haagse burger voor te lichten en te stimuleren (goedkoop) gezonder en (makkelijk) bewuster te gaan leven? Zo neen, kunt u uitleggen waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunt u ons hierover nader informeren?

Indiendatum: mei 2013
Antwoorddatum: 20 jun. 2013

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 23 mei 2013 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Dat de problemen rondom voedselverspilling en ongezond eten wereldwijd, maar ook lokaal, steeds groter worden, is helaas nog niet bij iedereen bekend. De gemiddelde Hagenaar gooit gemiddeld per jaar 40 kilo bruikbaar eten in de vuilnisbak. Dat is 9 procent van het eten dat wordt gekocht. Bij elkaar opgeteld zijn dat ongeveer 65 warme maaltijden per jaar, dat neerkomt op € 135 euro. Daarbij komt ook nog eens dat 36 liter vloeibaar voedsel en drank door de gootsteen wordt gespoeld. Samen met deze voedingsstoffen gaat tevens de energie verloren die nodig is om al dit eten in het winkelwagentje te krijgen. 40 kilo verspild eten is omgerekend ongeveer 150 kilo extra CO2 in de atmosfeer.

Door het initiatiefvoorstel ‘(H)eerlijk Haags’ aan te nemen in de Haagse gemeenteraad, is er al een stap in de goede richting gezet in het vergroten van de bewustwording over duurzaam voedsel, het belang hiervan te integreren in beleid, stimuleren van het geven van voorlichting en natuurlijk ook het geven van het goede voorbeeld door de gemeente. Bijvoorbeeld met de nieuwe campagne ‘Gezond is vet, vet cool!’ die onlangs van start is gegaan. Hiermee wil het college overgewicht en een ongezonde levensstijl aanpakken bij de Haagse bevolking (met name de jeugd). Met onder andere het oog op voedselverspilling en het minder eten van ongezond fast food, is het initiatief ‘Thuisafgehaald’ gestart, een online platform waar mensen zelfgemaakt eten in hun eigen buurt kunnen aanbieden en/of bestellen.

1. Bent u bekend met het initiatief ‘Thuisafgehaald’?
Ja

2. Deelt het college onze mening dat door het initiatief ‘Thuisafgehaald’, mensen meer bewust worden gemaakt over de gevolgen van voedselverspilling en ongezond eten? Zo neen, waarom niet?

‘Thuisafgehaald’ maakt het mogelijk om eigen kookkunsten te delen met mensen in de buurt via een virtueel kookplein. In hoeverre dit leidt tot minder voedselverspilling is niet bekend en mede afhankelijk van de porties die worden aangeboden. De kok’s van ‘Thuisafgehaald’ kiezen zelf wat voor soort maaltijd zij aanbieden en wat zij in deze maaltijden verwerken. De ingrediënten van de maaltijden en de wijze waarop deze worden bereid bepalen in hoeverre deze als gezond kunnen worden bestempeld.

3. Deelt het college onze mening dat het initiatief ‘Thuisafgehaald’ goed aansluit bij de campagne ‘Gezond is vet, vet cool!’ maar ook de klimaatdoelstellingen van het college en de sociale cohesie in de stad? Zo neen, waarom niet?

Het initiatief ‘Thuisafgehaald’ kan een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen als het ervoor zorgt dat er minder voedsel wordt weggegooid en daarmee verspilling wordt tegengegaan. Het koken van grotere hoeveelheden in één keer, in plaats van ieder huishouden voor zich, kan ook een bijdrage leveren aan verminderd energiegebruik. Anderzijds moet elke geleverde maaltijd ook weer goed verwarmd worden en gebruiken ‘afhalers’ soms de auto om maaltijden op te halen. Het nettoresultaat in termen van klimaatverbetering is niet bekend. Ook bij de suggestie in het initiatiefvoorstel dat met een duurzame voedselstrategie als onderdeel van het Klimaatplan veel winst te behalen valt bij het halen van de Haagse klimaatdoelen plaatsen wij een kanttekening. Het gemeentelijke beleid in het Klimaatplan gaat uit van de directe CO2 emissie. De indirecte uitstoot veroorzaakt door de consumptie van voedsel door de Haagse burger (voedsel van ver) is bij de gemeente bekend, maar ligt buiten de directe invloedsfeer van de gemeente. Met natuur en milieueducatie en volksgezondheidvoorlichting worden burgers geïnformeerd over voedsel en de keuze van voedselproducten. Door maaltijden te delen kan een bijdrage worden geleverd aan de sociale cohesie in de wijk of buurt. Mensen nemen als het ware een kijkje in elkaars keuken. Met de campagne ‘Gezond is vet, vet cool!’ wil de gemeente de aandacht richten op het belang van
goede voeding en voldoende beweging voor de gezondheid van de Haagse burgers. Zie het antwoord op vraag 2 voor wat betreft de vraag of ‘Thuisafgehaald’ daarbij aansluit.

4. Is het college bereid om in gesprek te gaan met ‘Thuisafgehaald’ over het creëren van een partnerschap om op die manier de Haagse burger voor te lichten en te stimuleren (goedkoop) gezonder en (makkelijk) bewuster te gaan leven? Zo neen, kunt u uitleggen waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunt u ons hierover nader informeren?

De gemeente verzorgt zelf op een actieve wijze voorlichting over het belang van goede voeding en voldoende beweging voor de gezondheid van de Haagse burgers.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

de burgemeester,
J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over roofvogelshow

Lees verder

Schriftelijke vragen over het loslaten van vredesduiven door Haagse wethouder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer