Schrif­te­lijke vragen over het couperen van staarten bij trek­paarden


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op de website van de gemeente Den Haag lazen wij het bericht 'Den Haag zet paardenkracht in bij bosonderhoud'.

1. Kunt u toelichten wat de relatie is van de gemeente Den Haag tot de paarden die worden ingezet voor bosonderhoud en hoe de gemeente betrokken is bij hun welzijn en gezondheid? En kunt u toelichten met welke meetbare criteria het welzijn van de paarden gewaarborgd is?

2. Kan de wethouder bevestigen dat het trekpaard, dat met hem op de bijgaande foto is afgebeeld, een gecoupeerde staart heeft?

3. Is het u bekend dat het couperen van staarten bij trekpaarden in Nederland sinds 2001 verboden is onder de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren? Bent u ervan op de hoogte dat dit verbod nog regelmatig wordt ontdoken door dieren in Frankrijk te laten couperen?

4. Bent u ervan op de hoogte dat het couperen van paardenstaarten leidt tot extreem dierenleed, waarbij tot een derde van de ruggenwervels wordt geamputeerd, en het paard een mogelijkheid wordt ontnomen tot het uitdrukken van lichaamstaal en het verjagen van vliegen?

5. Is het u bekend dat de Tweede Kamer in 2008 een motie heeft aangenomen om paarden met gecoupeerde staarten niet meer toe te staan op tentoonstellingen, keuringen en andere evenementen, waaraan vorig jaar uitvoering is gegeven door staatssecretaris Henk Bleker?

6. Deelt u de opvatting dat het in de lijn ligt van nationaal beleid dat overheden het couperen van paardenstaarten op geen enkele wijze ondersteunen?

7. Kunt u er op toezien dat bij het bosonderhoud in Den Haag geen gebruik meer wordt gemaakt van paarden met gecoupeerde staarten?

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Antwoorddatum: 2 apr. 2013

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 8 maart 2013 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op de website van de gemeente Den Haag lazen wij het bericht ‘Den Haag zet paardenkracht in bij bosonderhoud’.

1. Kunt u toelichten wat de relatie is van de gemeente Den Haag tot de paarden die worden ingezet voor bosonderhoud en hoe de gemeente betrokken is bij hun welzijn en gezondheid? En kunt u toelichten met welke meetbare criteria het welzijn van de paarden gewaarborgd is?

De paarden die worden ingezet bij bosonderhoud zijn eigendom van de particulier bosaannemer die wordt ingehuurd door de gemeente Den Haag. Tijdens de weken waarin de werkzaamheden plaatsvinden, hebben de paarden ’s nachts onderdak bij een manege in Den Haag. Voor de werkzaamheden moeten de paarden in goede conditie zijn. Paarden worden in de loop van de dag gewisseld zodat de belasting wordt verdeeld.


2. Kan de wethouder bevestigen dat het trekpaard, dat met hem op de bijgaande foto is afgebeeld, een gecoupeerde staart heeft?

Ja.


3. Is het u bekend dat het couperen van staarten bij trekpaarden in Nederland sinds 2001 verboden is onder de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren? Bent u ervan op de hoogte dat dit verbod nog regelmatig wordt ontdoken door dieren in Frankrijk te laten couperen?

Ja. Het betreffende paard is gecoupeerd vóór 2001.


4. Bent u ervan op de hoogte dat het couperen van paardenstaarten leidt tot extreem dierenleed, waarbij tot een derde van de ruggenwervels wordt geamputeerd, en het paard een mogelijkheid wordt ontnomen tot het uitdrukken van lichaamstaal en het verjagen van vliegen?

Bij de paarden van de betreffende bosaannemer is geen sprake van dierenleed.


5. Is het u bekend dat de Tweede Kamer in 2008 een motie heeft aangenomen om paarden met gecoupeerde staarten niet meer toe te staan op tentoonstellingen, keuringen en andere evenementen, waaraan vorig jaar uitvoering is gegeven door staatssecretaris Henk Bleker?

Ja.


6. Deelt u de opvatting dat het in de lijn ligt van nationaal beleid dat overheden het couperen van paardenstaarten op geen enkele wijze ondersteunen?

Ja.


7. Kunt u er op toezien dat bij het bosonderhoud in Den Haag geen gebruik meer wordt gemaakt van paarden met gecoupeerde staarten?

Er wordt in de Haagse bossen niet gewerkt met illegaal gecoupeerde paarden.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

de burgemeester,
J.J. van Aartsen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer