Schrif­te­lijke vragen over het weigeren van honden door taxi­chauf­feurs


Indiendatum: mrt. 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

1. Bent u bekend met de berichten ´Gemeente wil opnieuw optreden tegen taxi's die honden weigeren´ en ´Weigeren blindegeleidehonden in taxi zeer ongewenst en ongepast´?

2. Deelt u de mening dat het weigeren door taxi's van honden in het algemeen, en blindengeleidehonden in het bijzonder, 'zeer ongewenst en ongepast' is?

3. Staatssecretaris Mansveld is van plan een krachtig beroep te doen op Nederlandse gemeenten om gebruik te maken van de mogelijkheid aanvullende eisen te stellen aan taxivervoer. De gemeente Amsterdam wil dit ook gaan doen. Is het college bereid om, naar het voorbeeld van de gemeente Amsterdam en vooruitlopend op het beroep van de staatssecretaris, stappen te nemen om het weigeren van honden door taxichauffeurs te verbieden?


Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: mrt. 2013
Antwoorddatum: 2 apr. 2013

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 8 maart 2013 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Bent u bekend met de berichten ‘Gemeente wil opnieuw optreden tegen taxi’s die honden weigeren’ en ‘Weigeren blindengeleidehonden in taxi zeer ongewenst en ongepast’?

Ja.


2. Deelt u de mening dat het weigeren door taxi’s van honden in het algemeen, en blindengeleidehonden in het bijzonder, ‘zeer ongewenst en ongepast’ is?

Ja.


3. Staatssecretaris Mansveld is van plan een krachtig beroep te doen op Nederlandse gemeenten om gebruik te maken van de mogelijkheid aanvullende eisen te stellen aan taxivervoer. De gemeente Amsterdam wil dit ook gaan doen. Is het college bereid om, naar het voorbeeld van de gemeente Amsterdam en vooruitlopend op het beroep van de staatssecretaris, stappen te nemen om het weigeren van honden door taxichauffeurs te verbieden?

In de participatieversie van de ‘Taxiverordening Den Haag 2013’ (RIS 255695) is opgenomen dat de groep taxichauffeurs die in Den Haag onder de nieuwe regels actief zijn in de opstapmarkt, moet beschikken over een normen- en waardenprotocol. In dit protocol moet minimaal worden opgenomen dat het de chauffeurs die lid zijn van de groep, niet is toegestaan ritten te weigeren met inachtneming van de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer, opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer. De plicht voor de chauffeurs om ook honden mee te nemen is geregeld in deze algemene voorwaarden. Wij vinden deze voorwaarden voldoende waarborgen bieden. Het college vindt het dan ook niet nodig aanvullende regels in te stellen.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

de burgemeester,
J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over het couperen van staarten bij trekpaarden

Lees verder

Schriftelijke vragen over het pesten van Schotse Hooglanders door kinderen in het Westduinpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer