Schrif­te­lijke vragen over het pesten van Schotse Hoog­landers door kinderen in het West­duinpark


Indiendatum: apr. 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het AD van zaterdag 30 maart jl. stond het bericht dat de Schotse Hooglanders in het Westduinpark bij Scheveningen worden getreiterd door kinderen. Volgens buurtbewoners gaat het om dezelfde groep jongeren in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar die in november vorig jaar ook een schaap van de stadsboerderij in Duindorp zodanig hebben getreiterd dat het dier erdoor is overleden. Deze groep is bekend bij en op hun gedrag aangesproken door de politie en diverse organisaties als Bureau Halt en Jongerenwerk. Indien het inderdaad dezelfde groep jongeren betreft blijkt de aanpak onvoldoende.

Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:


1. Bent u bekend met het bericht in het AD dat de Schotse Hooglanders in het Westduinpark worden getreiterd door kinderen?

2. De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de Schotse Hooglanders en daardoor verplicht te zorgen voor het welzijn van en een veilige leefomgeving voor deze dieren. Worden er extra maatregelen genomen om de veiligheid van deze dieren te waarborgen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

3. Worden er strengere maatregelen genomen met betrekking tot de kinderen (al dan niet uit dezelfde groep) die de Schotse Hooglanders hebben getreiterd om herhaling in de toekomst te voorkomen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: apr. 2013
Antwoorddatum: 23 apr. 2013

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 3 april 2013 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het AD van zaterdag 30 maart jl.1 stond het bericht dat de Schotse Hooglanders in het Westduinpark bij Scheveningen worden getreiterd door kinderen. Volgens buurt-bewoners gaat het om dezelfde groep jongeren in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar die in november vorig jaar ook een schaap van de stadsboerderij in Duindorp2 zodanig hebben getreiterd dat het dier erdoor is overleden. Deze groep is bekend bij en op hun gedrag aangesproken door de politie en diverse organisaties als Bureau Halt en Jongerenwerk. Indien het inderdaad dezelfde groep jongeren betreft blijkt de aanpak onvoldoende.

1. Bent u bekend met het bericht in het AD dat de Schotse Hooglanders in het Westduinpark worden getreiterd door kinderen?1

Ja.

2. De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de Schotse Hooglanders en daardoor verplicht te zorgen voor het welzijn van en een veilige leefomgeving voor deze dieren. Worden er extra maatregelen genomen om de veiligheid van deze dieren te waarborgen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

Al voor het verschijnen van het bericht in het AD hebben politie, handhavers en boswachters extra aandacht besteed aan de Hooglanders en het gedrag van mensen ten opzichte van de dieren. Daarnaast hebben de boswachters op basisscholen in Duindorp voorlichting gegeven waarom de dieren in het gebied aanwezig zijn en welke gedragsregels gelden in de omgang met dieren.
 

3. Worden er strengere maatregelen genomen met betrekking tot de kinderen (al dan niet uit dezelfde groep) die de Schotse Hooglanders hebben getreiterd om herhaling in de toekomst te voorkomen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

De eigenaar en verzorger van de dieren heeft geen stress of verwondingen bij de dieren aangetroffen. De bij vraag 2 genoemde maatregelen worden voortgezet.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

de burgemeester,
J.J. van Aartsen