Schrif­te­lijke vragen over water­lelies tussen Torentje en Mauritshuis  


Indiendatum: mei 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op grond van artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het opgevallen dat het water dat het Mauritshuis van het Torentje scheidt, als uitloper van de Hofvijver voortdurend gevuld is met plastic afval en ander drijvend zwerfvuil dat door de wind via het water wordt aangevoerd?

2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat zowel uit ecologisch oogpunt als in termen van citymarketing de aanwezigheid van deze ‘plastic soup’ detonerend werkt, zozeer dat het college de aanwezigheid van zoveel zwerfvuil op zo’n markant punt niet voor haar rekening zou moeten en willen nemen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid de met plastic gedempte gracht naast het Torentje, ongeacht de nieuwe bewoner van het monument, om te vormen tot een leliegracht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

4. Acht het college het wenselijk en haalbaar om op korte termijn inheemse bloeiende waterplanten in het betreffende grachtje te plaatsen, zoals de witte waterlelie en de gele plomp om daarmee de biodiversiteit en de zuurstofvoorziening in de Hofvijver op een hoger peil te brengen? Zo nee, waarom niet?

5. Acht het college het wenselijk en haalbaar om enkele broedkorven in de vijver aan te brengen ten gunste van de biodiversiteit? Zo nee, waarom niet?

6. Acht het college het wenselijk en haalbaar om bijenkorven te plaatsen op het eiland in de Hofvijver ten gunste van de biodiversiteit in onze stad? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid en in staat nog deze zomer de Hofvijver tot bloei te brengen op de voorgestelde wijze? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren Den Haag

Indiendatum: mei 2017
Antwoorddatum: 6 jun. 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 26 april 2017 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college het opgevallen dat het water dat het Mauritshuis van het Torentje scheidt, als uitloper van de Hofvijver voortdurend gevuld is met plastic afval en ander drijvend zwerfvuil dat door de wind via het water wordt aangevoerd?

Het is het college bekend dat op deze plek regelmatig zwerfvuil ophoopt. Een schoonmaakploeg in opdracht van de gemeente haalt regelmatig zwerfvuil uit het water van de Hofvijver, echter maakt het grachtje tussen het Mauritshuis en het Torentje daar geen onderdeel van uit. Dit deel valt binnen de veiligheidscontouren van het Binnenhof en wordt daarom door het Rijk schoongehouden. Het college gaat met het Rijk in gesprek om te bepalen hoe dit kleine deel van de Hofvijver beter kan worden schoongehouden.

2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat zowel uit ecologisch oogpunt als in termen van citymarketing de aanwezigheid van deze ‘plastic soup’ detonerend werkt, zozeer dat het college de aanwezigheid van zoveel zwerfvuil op zo’n markant punt niet voor haar rekening zou moeten en willen nemen? Zo nee, waarom niet?

Het college deelt uw zorgen over de hoeveelheid plastic die door de stad zwerft. Met de beschikbare middelen wordt de openbare ruimte, en dus ook het water, schoongehouden. De gemeente kan deze werkzaamheden niet uitvoeren op beveiligd terrein van derden.

3. Is het college bereid de met plastic gedempte gracht naast het Torentje, ongeacht de nieuwe bewoner van het monument, om te vormen tot een leliegracht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

De gracht naast het Torentje is in beheer bij het ministerie van Algemene Zaken. De gemeente heeft daar geen zeggenschap over. In het gesprek naar aanleiding van uw vraag 1 is het college vanzelfsprekend graag bereid uw suggestie over te brengen.

4. Acht het college het wenselijk en haalbaar om op korte termijn inheemse bloeiende waterplanten in het betreffende grachtje te plaatsen, zoals de witte waterlelie en de gele plomp om daarmee de biodiversiteit en de zuurstofvoorziening in de Hofvijver op een hoger peil te brengen? Zo nee, waarom niet?

Zie beantwoording vraag 3. Overigens behoort de waterkwaliteit in de Hofvijver tot de beste in Den Haag en vier speciale plantenbakken parallel aan de gebouwen van het Binnenhof bieden veel ruimte aan waterplanten.

5. Acht het college het wenselijk en haalbaar om enkele broedkorven in de vijver aan te brengen ten gunste van de biodiversiteit? Zo nee, waarom niet?

Nee, het eiland in het midden van de Hofvijver biedt al voldoende ruimte voor enkele nesten. Bovendien broeden in broedkorven alleen wilde eenden en hybriden (kruising van verschillende soorten eenden). Het bevorderen van deze soort(en) levert geen bijdrage aan de biodiversiteit.

6. Acht het college het wenselijk en haalbaar om bijenkorven te plaatsen op het eiland in de Hofvijver ten gunste van de biodiversiteit in onze stad? Zo nee, waarom niet?

Nee, het eiland is te klein en te geïsoleerd om zelfs maar één bijenvolk in leven te houden.

7. Is het college bereid en in staat nog deze zomer de Hofvijver tot bloei te brengen op de voorgestelde wijze? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie beantwoording vragen 5 en 6. Het college is in het kader van de geplande renovatie van het Binnenhof in gesprek met het ministerie van Algemene Zaken en het hoogheemraadschap van Delfland over mogelijke effecten op de Hofvijver. Zowel tijdens als na de renovatie maakt het college zich sterk voor het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de natuurwaarde van de Hofvijver.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over vernieling nesten watervogels sloten Monseigneur Nolenslaan 

Lees verder

Schriftelijke vragen relatie dierenmishandeling en huiselijk geweld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer