Vervolg­vragen over het loslaten van vredes­duiven door Haagse wethouder


Indiendatum: jul. 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 7 juni jl. heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen1 gesteld over wethouder Marjolein de Jong die een vredesduif loslaat. De beantwoording is wat de Partij voor de Dieren betreft onvoldoende. Vandaar de volgende vervolgvragen.

In haar beantwoording geeft het college aan dat wethouder Marjolein de Jong een postduif heeft losgelaten en geen sierduif en dat postduiven altijd terug naar huis vliegen, zo ook deze duif. Helaas zijn postduiven vaak eenzelfde lot beschoren als sierduiven. In 2012 zijn er volgens de gegevens van de Haagse Dierenambulance 128 gewonde postduiven en 115 gewonde sierduiven opgehaald.

1. Het verschil in uiterlijk tussen post- en sierduiven is vrijwel nihil. Doordat burgers het verschil niet zien tussen een (witte) postduif en een sierduif wekt dit verwarring op. Erkent het college dat het, gezien het aantal gewonde postduiven die door de dierenambulance worden opgehaald, beter is om beide dieren niet te gebruiken voor entertainment?

2. Hoe goed postduiven ook getraind worden, er zijn altijd mogelijkheden waardoor deze dieren de weg naar huis niet meer kunnen vinden, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, zoals de cijfers van de Dierenambulance aangeven. Kan het college het antwoord op vraag 21 onderbouwen en aangeven waaruit blijkt dat postduiven geschikter zijn dan sierduiven en waardoor zij wel altijd thuiskomen? Zo ja, is het college bereid de informatie waaruit dit blijkt aan ons te verstrekken? Zo neen, waarom niet?

Den Haag heeft al jaren te maken met overlast van duiven in de stad. Eén van de belangrijke oorzaken hiervan wordt veroorzaakt door de toestroom van sierduiven en postduiven. Dat staat in het persbericht van de Dierenbescherming van 5 april 2012.2 Met een verbod op het gebruik van sierduiven en postduiven tijdens evenementen wordt niet alleen dierenleed voorkomen maar ook een groot deel van de toestroom van zowel sierduiven als postduiven in de stad beperkt.

3. Is het college gezien de alarmerende cijfers van de Haagse Dierenambulance en de duivenoverlast in de stad, bereid het beleid aan te passen en een verbod in te stellen op het gebruik van sierduiven en postduiven bij bruiloften en evenementen? Zo neen, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag


1 RIS 259921
2 http://haaglanden.dierenbescherming.nl/nieuws/bericht/18961

Indiendatum: jul. 2013
Antwoorddatum: 30 jul. 2013

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 9 juli 2013 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 7 juni jl. heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen (1) gesteld over wethouder Marjolein de Jong die een vredesduif loslaat. De beantwoording is wat de Partij voor de Dieren betreft onvoldoende. Vandaar de volgende vervolgvragen.

In haar beantwoording geeft het college aan dat wethouder Marjolein de Jong een postduif heeft losgelaten en geen sierduif en dat postduiven altijd terug naar huis vliegen, zo ook deze duif. Helaas zijn postduiven vaak eenzelfde lot beschoren als sierduiven. In 2012 zijn er volgens de gegevens van de Haagse Dierenambulance 128 gewonde postduiven en 115 gewonde sierduiven opgehaald.

1. Het verschil in uiterlijk tussen post- en sierduiven is vrijwel nihil. Doordat burgers het verschil niet zien tussen een (witte) postduif en een sierduif wekt dit verwarring op. Erkent het college dat het, gezien het aantal gewonde postduiven die door de dierenambulance worden opgehaald, beter is om beide dieren niet te gebruiken voor entertainment?

Nee. Er is geen causaal verband tussen het aantal gewonde postduiven die de Haagse Dierenambulance noemt en de gelegenheid waar deze postduiven zijn losgelaten.

2. Hoe goed postduiven ook getraind worden, er zijn altijd mogelijkheden waardoor deze dieren de weg naar huis niet meer kunnen vinden, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, zoals de cijfers van de Dierenambulance aangeven. Kan het college het antwoord op vraag 2 (1) onderbouwen en aangeven waaruit blijkt dat postduiven geschikter zijn dan sierduiven en waardoor zij wel altijd thuiskomen? Zo ja, is het college bereid de informatie waaruit dit blijkt aan ons te verstrekken? Zo neen, waarom niet?

Van postduiven is bekend dat zij, als zij elders worden losgelaten, terugvliegen naar het thuishok. Het blijft altijd mogelijk dat postduiven, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, het thuishok niet bereiken.


Den Haag heeft al jaren te maken met overlast van duiven in de stad. Eén van de belangrijke oorzaken hiervan wordt veroorzaakt door de toestroom van sierduiven en postduiven. Dat staat in het persbericht van de Dierenbescherming van 5 april 2012 (2). Met een verbod op het gebruik van sierduiven en postduiven tijdens evenementen wordt niet alleen dierenleed voorkomen maar ook een groot deel van de toestroom van zowel sierduiven als postduiven in de stad beperkt.

3. Is het college gezien de alarmerende cijfers van de Haagse Dierenambulance en de duivenoverlast in de stad, bereid het beleid aan te passen en een verbod in te stellen op het gebruik van sierduiven en postduiven bij bruiloften en evenementen? Zo neen, waarom niet?

Nee. Zoals eerder is aangegeven (RIS 248789), wil het college om redenen van deregulering en efficiënte inzet van overheidsmiddelen geen verbod op het gebruik van sier- en postduiven bij bruiloften en evenementen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

de locoburgemeester,
mw. I.K. van Engelshoven

1 RIS 259921
2 http://haaglanden.dierenbescherming.nl/nieuws/bericht/18961

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over meerkoetjes sloot Stokroosstraat

Lees verder

Schriftelijke vragen kosten dierenarts minima

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer