Actieplan en campagne eenzaamheid 'Met z'n allen niet alleen'


Cie Samen­leving

17 april 2019

Een goed plan ligt voor ons om eenzaamheid tegen te gaan. Maar naast dit plan is er ook ander beleid in het zorgdomein. Zoals andere partijen ook aan hebben geven zijn er bezuinigingen gaande die ook niet ten goede komen aan eenzaamheid.

Voorzitter, Het landelijke actieprogramma daar heeft de Partij voor de Dieren dezelfde vragen als die zijn gesteld door de CU. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar die beantwoording.

De verzamelde data. Hier heeft mijn fractie een vraag over. Is te verklaren waarom de groep 19-65 jarigen in Den Haag explosief is gestegen t.o.v. de laatste jaren?

Hoe voorkomen we dat door dit actieplan misbruik wordt gemaakt van kwetsbare mensen die zich na veel wikken en wegen durven open te stellen? Hierbij doelt onze fractie op het feit dat mensen niet de dupe worden van een misdrijf omdat ze dat misschien ook niet durven te vertellen als dat is overkomen?

Voorzitter, dan de rol van dieren in de zorg. Zoals ik eerder al vermelde is ons initiatiefvoorstel DierEnZorg in 2015 met een brede steun aangenomen in deze raad, waarin ook het actiepunt eenzaamheid bestrijding wordt benoemd. Met DierEnZorg zorgt de gemeente om de inzet van dieren in de Haagse zorg- en welzijnssector wordt bevorderd met daarbij ook het welzijn en de veiligheid van dier als mens te garanderen.

Ik maak graag gebruik om de eerdere ontstane consternatie weg te nemen. Want het doel is niet dat mensen huisdieren aanschaffen, maar juist dat dieren als contactmaatje worden ingezet. Dieren die zijn opgeleid om zorg te verlenen. Uit onderzoeken blijkt dat dieren een helende rol kunnen spelen bij onder andere eenzaamheid bestrijding van jong tot oud, maar ook voor mensen met een beperking.

Er zijn verschillende initiatieven die al bezig zijn in Den Haag zoals OOPOEH maar ook Zorgdier. Maar krijgen haast geen voeten aan de grond onder andere omdat er veel initiatieven zijn die iets met dieren doen. Echter zijn er maar weinig van die projecten die zich houden aan de internationale richtlijnen van AAIZOO. Juist deze richtlijnen zorgen voor veiligheid van mens en dier. Kan de wethouder aangeven hoe dit initiatiefvoorstel wordt verwerkt in dit actieplan eenzaamheid en daarbij ook de kwaliteitseisen worden meegewogen in de subsidieaanvraag?​

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage 2.5 miljoen (Onjuiste betalingen in proces premie proefplaatsing)

Lees verder

Bijdrage Reclamebeleid en reclamezuilen (MUPI's)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer