Bijdrage 2.5 miljoen (Onjuiste beta­lingen in proces premie proef­plaatsing)


Cie Samen­le­veing

11 april 2019

Voorzitter,

Wat zou je doen met 2,5 miljoen? Wat doe je als de financiële schulden die je leven beheersen heel even opgelost lijken te zijn? 69 mensen werden afgelopen weekend in die positie geplaatst door de gemeente. Dit is een fout waarop de verantwoorde wethouder een excuus schuldig is. Niet aan ons als gemeenteraad maar aan de slachtoffers en de inwoners van onze stad. De Partij voor de Dieren heeft drie vraagstukken:

De eerste en belangrijkste vraag is hoe er wordt omgegaan met de mensen die het geld hebben ontvangen en meteen weer moesten afstaan of dus moeten terug betalen in termijnen? Hoe zijn de mensen benaderd na de ontstane situatie? Is tijdens het eerste gesprek al persoonlijk excuus aangeboden? Hebben de gedupeerde is het een rentevrije betalingsregeling? En ontvangen daadwerkelijk alle gedupeerden uiterlijk deze week het bedrag waar zij recht op hebben? Waarom is dit met een spoedoverboeking meteen goed hersteld en zijn kwetsbare mensen de dupe van de gemeentelijke fout? Waarom hebben de gedupeerden twee brieven ontvangen en niet gewoon 1 met ruimhartige excuses en een bloemetje?

De tweede vraag is hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe gaat de wethouder dit in de toekomst voorkomen?. Hoe heeft het vier ogen principe dit voorval niet kunnen voorkomen? Hoe heeft dit proces fout kunnen gaan?

Wat gaat er aangepast worden om er voor te zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren?

En ons derde vraagstuk is hoe het kan dat de Telegraaf eerder met deze informatie naar buiten kwam dan het college? Dat roept de vraag op of dit soort dingen eerder zijn gebeurd, maar zijn stilgehouden. Kan de wethouder daar iets over zeggen? Kan de wethouder ingaan op het externe onderzoek wat er allemaal in dat onderzoek wordt meegenomen? De Partij voor de Dieren wil niet met dit onderzoek bereiken dat we een schuldige kunnen aanwijzen maar juist de processen en de werkdruk kunnen verbeteren.

Wat de Partij voor de Dieren betreft moet het college actief communiceren dat het hier niet ging om criminelen, maar om mensen die actief werken aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Graag een reactie van de wethouder. Het is al vervelend genoeg voor deze groep mensen wat gebeurd is zonder dat zij in de krant worden gestigmatiseerd.