Bijdrage Tarieven HTM nog duurder


Cie Leef­om­geving

11 april 2019

Voorzitter,

Den Haag is met de hoge bevolkingsdichtheid uitermate geschikte voor een fijnmazig, snel en toegankelijk openbaarvervoernetwerk. Een zin die letterlijk uit het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren had kunnen komen, maar niets is minder waar. Het is een zin uit het coalitieakkoord Den Haag, Stad van Kansen en Ambities.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is voor een aantrekkelijk en fijmazig openbaar vervoer systeem juist omdat we in een groeiende stad en met de huidige klimaatproblemen andere keuzes moeten maken. Het OV moet aantrekkelijk maar vooral ook toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor de mensen met een kleine beurs.

Er zijn al veel vragen gesteld. Toch zouden we ook graag een reactie van de wethouder willen op de inspreker over de halve instaptarieven voor markt, medisch en andere bezoeken. Zoals de inspreker aangaf van sociaal maatschappelijk belang.

De Partij voor de Dieren heeft nog een aantal vragen.

Vragen:

  • Er wordt gezegd dat eind 2019 een onderzoek komt naar vervoersarmoede maar is dat ook specifiek voor Den Haag en hoe specifiek is dat dan? En wanneer is dat eind 2019 beschikbaar?
  • Is het college bereid een pilot uit te voeren met gratis ov voor alle ooievaarspashouders? Waarbij gemeten wordt of zij mobieler worden wanneer hun openbaar vervoer gratis is?
  • Hoe voorkomen we dat mensen met een laag inkomen (dus niet alleen de ooievaarspashouders) het openbaar vervoer links laten liggen door de tariefstijgingen in Den Haag? Zijn daar bijvoorbeeld al voorbeelden van die zich hebben bewezen in andere steden?
  • Het college geeft aan geen conclusies te kunnen trekken uit het Favas-onderzoek omdat het puur kwalitatief is. Tegelijkertijd wil het college in gesprek gaan met de gebruikers van de Ooievaarspas om te bezien welke problemen zij ervaren bij hun mobiliteit in het algemeen. Kwalitatief onderzoek dus. Waarom zijn de resultaten van kwalitatief onderzoek voor het college wel acceptabel als het onderzoek door de gemeente zelf wordt uitgevoerd?

Interessant voor jou

Bijdrage Tijdelijke maatregel kademuur Noordwal

Lees verder

Bijdrage 2.5 miljoen (Onjuiste betalingen in proces premie proefplaatsing)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer