Bijdrage Tijde­lijke maatregel kademuur Noordwal


Cie Leef­om­geving

11 april 2019

De dag die je wist dat zou komen is hier. Alleen sneller dan verwacht. De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat de geschiedenis die we op de Veenkade hebben gehad zich dreigt te herhalen. Maar het is nog niet te laat.

De monumentale kastanjes hebben niet alleen een natuurwaarde, maar ook een culturele waarde. En kastanjebomen in Den Haag lijken haast alleen al een monument op zich te worden. Ze tonen de geschiedenis van de stad en zijn op vele foto’s vastgelegd. Zodra deze monumentale bomen worden gekapt wordt er een gat in de historie geslagen. Maar ook kademuren zelf kunnen een breedscala hebben aan muurflora. Is dat onderzocht en hoe wordt deze muurflora behouden?

Voorzitter, mijn fractie vraagt zich af hoe deze problemen opeens aan het licht komen? Wat is er fout gegaan bij het vorige onderzoek, toen geconcludeerd werd dat de kade langer meekon?

In hoeverre zijn alternatieven onderzocht waardoor deze bomen niet hoeven te wijken? Welke alternatieven zijn er onderzocht en waarom spreken we niet eerst over de voor- en nadelen van de beschikbare alternatieven?

Dan zou mijn fractie graag zien dat er toekomstig beleid op wordt gemaakt. Want nu hebben we in zeer korte tijd al meerdere malen gesproken over het kappen van bomen door vervanging van kademuren. Hoe kan worden voorkomen voorkomen dat bij toekomstige vervanging van kademuren alle bomen moeten worden gekapt? Is het mogelijk nieuwe kademuren zo aan te leggen dat de bomen kunnen blijven staan, wanneer de weer moet worden aangepakt?

Interessant voor jou

Bijdrage Vervolg stop fossiele investeringen BNG en ABP

Lees verder

Bijdrage Tarieven HTM nog duurder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer