Bijdrage Vervolg stop fossiele inves­te­ringen BNG en ABP


Cie Bestuur

10 april 2019

Voorzitter,

Het ABP heeft de boodschap van het college om minder te investeren in fossiele bedrijven niet ter harte genomen. Sterker nog, in december verhoogde de organisatie zijn investering in kolen tot 4,6 miljard euro per jaar en die in olie en gas tot 7,3 miljard. Wat vindt de wethouder van deze ontwikkeling?

Voorzitter, de brief van 29 mei nodigt uit tot gesprek en vraagt om terugkoppeling. Mijn fractie wil graag weten of het college antwoord heeft gekregen op de gestelde vragen.

Zo ja, waarom is de beantwoording niet gedeeld met de raad en zo nee, waarom heeft het college geen vervolgactie ondernomen?

Toen het college zijn brief aan het ABP stuurde, hadden we nog geen wethouder Duurzaamheid. Gelukkig hebben we die nu wel. Kan de raad verwachten dat de wethouder dit onderwerp op zal pakken en samen met andere steden de druk op zal gaan voeren bij het ABP? Hoe gaat de wethouder dit doen?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren zou de wethouder graag verzoeken om een nieuwe brief te schrijven naar het ABP, ook een brief te schrijven naar de BNG, en om alle correspondentie met beide partijen te delen met de raad. Graag een reactie.

Interessant voor jou

Bijdrage Festivals tijdens broedseizoen

Lees verder

Bijdrage Tijdelijke maatregel kademuur Noordwal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer