Bijdrage Festivals tijdens broed­seizoen


Cie Bestuur

10 april 2019

Voorzitter,

In de beantwoording van onze schriftelijke vragen wordt vooral verwezen naar het aankomende parkenbeleid. Daarmee wordt wat de Partij voor de Dieren betreft voorbij gegaan aan de vraag ‘hoe kan het dat er bij festivals in parken geen rekening wordt gehouden met het broedseizoen?’

Het ziet er namelijk naar uit dat het college evenementen vergunningen verleent op plekken die volgens de wet Natuurbescherming beschermd zouden moeten zijn.

Hoe worden nu de effecten op de natuur getoetst rond nestgelegenheden van vogels en zoogdieren?

De wethouder heeft het in zijn brief over een balans tussen evenementen en leefbaarheid. Voor de Partij voor de Dieren moet de leefbaarheid echter voorop staan en dus ook het welzijn van beschermde broedende vogels.

Voorzitter, ik hoop dat de wethouder ook inziet dat dit betekent dat er geïnventariseerd moet worden welke vogel- en zoogdiersoorten waar nestelen en in welke periode. Hiervan zou een overzicht gemaakt moeten worden, zodat het kan worden meegenomen in het locatiebeleid dat dit jaar wordt uitgewerkt. Is de wethouder het hiermee eens en bereid dit in het locatiebeleid mee te nemen? Nesten moeten wettelijk gezien worden beschermd, en de Partij voor de Dieren hoopt dan ook dat dit onderwerp serieus wordt genomen en nestelende dieren de bescherming krijgen die zij nodig hebben.Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Verkoop Eneco

Lees verder

Bijdrage Vervolg stop fossiele investeringen BNG en ABP

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer