Bijdrage Verkoop Eneco


Raad

4 april 2019

Voorzitter,

We weten als Raad niet, ook niet vertrouwelijk, hoe geïnteresseerde partijen worden getoetst als het gaat om criminele veroordelingen. De partijen moeten aangeven of zij de afgelopen 10 jaar door een rechtbank zijn veroordeeld op criminele activiteiten als mensenrechtenschending, milieuschade en corruptie. We krijgen echter nooit als Raad het resultaat te zien; vandaar dat we een uitspraak van de Raad hierop vragen. We moeten als Raad uitstralen niet dit soort activiteiten te accepteren. Vandaar de volgende motie:

Spreekt uit dat:

  • de raad Eneco niet wil verkopen aan een partij die de afgelopen tien jaar is veroordeeld voor een of meerdere van de misdrijven gespecificeerd in de vragenlijst die gedeeld is met de geïnteresseerde partijen;
  • wenselijk is dit punt uit te dragen tijdens de verkooponderhandelingen.