Motie: Verkoop Eneco aan betrouwbare orga­ni­satie


4 april 2019

Motie: Verkoop Eneco aan betrouwbare organisatie

Indiener: Robert Barker, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 april 2019, ter bespreking van de Brief wethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen, de heer Guernaoui over start prekwalificatie, verkoopproces Eneco (RIS301949).

Overwegende, dat:

  • de aandeelhouders van Eneco het bedrijf willen verkopen aan een partij met een goede reputatie;
  • het criterium ‘een goede reputatie moeten hebben’ niet concreet wordt gemaakt;
  • het onwenselijk is het energiebedrijf te verkopen aan een organisatie die in de afgelopen tien jaar is veroordeeld voor misdrijven als omkoping, corruptie, terrorisme, mensenrechtenschending, belastingontduiking of het overtreden van milieuwetten.

Constaterende, dat:

  • alle geïnteresseerde partijen een vragenlijst moeten invullen om aan te geven of zij de afgelopen tien jaar veroordeeld zijn voor een breed scala aan misdrijven;
  • de raad de beantwoording van deze vragenlijst niet te zien zal krijgen.

Spreekt uit dat:

  • de raad Eneco niet wil verkopen aan een partij die de afgelopen tien jaar is veroordeeld voor een of meerdere van de misdrijven gespecificeerd in de vragenlijst die gedeeld is met de geïnteresseerde partijen (RIS301949 Bijlage 4 - Compliance Questionnaire);
  • dat het wenselijk is dit punt uit te dragen tijdens de verkooponderhandelingen.

* Weghalen wat niet van toepassing is.

NB. Ook kan een verzoek aan de raad worden gedaan. In dat geval wordt in plaats van ‘het college’ ‘de raad’ ingevuld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Martijn Balster
PvdA

Tahsin Çetinkaya
Islam Democraten


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PVV, CDA