Bijdrage Recla­me­beleid en recla­me­zuilen (MUPI's)


Cie Leef­om­geving

18 april 2019

Voorzitter,

Dank aan alle insprekers goed om de betrokkenheid te merken en dat zij hier wederom hun zorgen uiten. We hopen daarom ook dat de wethouder de belangen van de omwonenden en ondernemers te blijven behartigen in dit dossier.

Vandaag bespreken we de opvallende verlichtende reclamezuilen in onze stad. De Partij voor de Dieren staat niet te springen voor onnodige lichtvervuiling. Want wie kijkt er s’avonds laat nog naar die reclamezuilen?

Onze inbreng zal een drie tal punten beslaan nadelen flora en fauna, nadelen omwonenden en ondernemers en veiligheid.

De nadelen voor flora en fauna

In het gebied rond het KJ plein en de Zuidhollandlaan ligt een belangrijk foerageergebied van diverse vleermuissoorten. Lichthinder zorgt ervoor dat deze dieren gedesoriënteerd raken tijdens de vlucht. Maar ook komen in de stad steeds meer andere dieren voor. Bij de reclamevitrines is s ‘avonds de lichtsterkte 250 LUX. Dit niveau zorgt voor nadelige invloed op fauna. Uit onderzoeken van NSVV blijkt dat 1 -10 LUX al zorgt ook voor vervroeging van de broedperiode bij diverse vogels. 0,25 LUX beïnvloed het foerageergedrag van de nacht actieve dieren zoals de vleermuizen. Welke nadelen zijn onderzocht op het gebied van verlichting op de flora en fauna? Hoe zorgt de exploitant ervoor dat dieren geen nadelige gevolgen ervaren van de verlichte MUPI’s? Kunnen de MUPI’s s’ nachts niet worden uitgezet?

De nadelen voor omwonenden en ondernemers

Naast deze negatieve effecten van de lichtvervuiling kunnen omwonenden en omwonenden ook overlast ervaren van deze kermis aan licht. Gisteravond heb ik nog even een kijkje genomen bij diverse MUPI’s in de stad. Sommige reclames zijn beduidend feller dan andere wat dus zorgt een knipperlicht effect. Uit de brief blijkt dat omwonenden tegen een verleende vergunning binnen zes weken een bezwaar kunnen indienen. Zodra dat bezwaar gegrond is kan de vergunning worden ingetrokken. De gemeente heeft bij het intrekken van de vergunning wel de verplichting om in de buurt een geschikte locatie aan te wijzen

Voorzitter, onze fractie heeft daar een tweetal vragen over. Want de exploitant kan ook in beroep gaan tegen de bezwaren en de ingetrokken vergunningen. Gezien de exploitant een grote macht speler is zal het voor hun niet de eerste keer zijn dat zij die weg bewandelen. Zo staat op hun eigen website dat ze een rechtszaak hadden aangespannen tegen de gemeente Amsterdam en uiteindelijk wonnen zij omdat de vergunningen onrechtmatig waren ingetrokken. Is het dan wel reëel dat bewoners een eerlijke kans hebben in dit proces?

De tweede vraag is of de gemeente inderdaad die vrijheid heeft om andere locaties aan te wijzen als het zover komt dat vergunning worden ingetrokken of is het een wassen neus? Wat voor de Partij voor de Dieren betreft, maar ook andere partijen lijkt het er nu op dat we ons bang laten maken door een grote reus.

Als wij naar de missie van de exploitant kijken gaat het om de leefbaarheid in steden te verhogen. Maar bij ons prikkelt dat. Want hoe wordt de leefbaarheid in de steden verhoogt als de leefbaarheid voor omwonenden nadelige wordt beïnvloed door het plaatsen van de MUPI’s?

De veiligheid in het geding

Plaatsing op plekken bij onoverzichtelijke verkeerspunten. Hoe wordt dit opgepakt. Want nu worden ze eerst geplaatst en blijkt dat het nadelige is voor het verkeer dan pas wordt verplaatsing overwogen. Maar hoe gaat dat dan? IS dit niet de omgekeerde volgorde? Want is dat wel mogelijk? Zit daar een boete op vanuit de exploitant?

Maar ook het moment van plaatsen. Al een paar keer heb ik mogen aanschouwen dat het onderstel is geplaatst en dat het dan een aantal weken zonder verdere progressie in de openbare ruimte staat. De laatste keer zag ik hier bij de MUPI voor het stadhuis rode witte blokken omheen. Maar nog steeds vind ik het wel een punt dat de aandacht verdient. Want ik heb toch al paar keer gezien dat mensen er tegenaan lopen of het nog op het laatste moment kunnen ontwijken.

Voorzitter, op deze manier zijn de MUPI’s geen reclame voor onze gemeente.​

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Actieplan en campagne eenzaamheid 'Met z'n allen niet alleen'

Lees verder

Bijdrage Natuurinclusief bouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer