Bijdrage Natuur­in­clusief bouwen


18 april 2019

Voorzitter,

We zijn erg blij dat het puntensysteem er nu is. Dit is namelijk de invulling van de in 2015 aangenomen motie van de Partij voor de Dieren over natuurinclusief bouwen. Wel hebben we kritiekpunten op de invulling aangezien de schaal veel beperkter lijkt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het is namelijk alleen bij gemeentelijke grond verplicht, terwijl altijd is uitgesproken deze veel breder toe te passen.

En voorzitter, als we dat nu niet doen dan missen we de boot en zijn alle gebouwen gebouwd zonder deze goede aspecten. Juist met de eerder voorgestelde gebiedsgerichte aanpak is er een effect te bereiken voor de lokale biodiversiteit. Erkent de wethouder dit?

In de afdoening van de motie natuurinclusief bouwen stond dat het Erasmusveld en de Binckhorst pilotprojecten zijn voor natuurinclusief bouwen. Graag een reactie van de wethouder dat het puntensysteem inderdaad overal op de Binckhorst wordt gebruikt ongeacht de eigendomsvorm.

Ook in de Nota Haagse Hoogbouw is de toepassing van het puntensysteem vastgelegd en dit komt terug in de agenda’s en de NVU’s rond het CID. Tegelijkertijd wordt in de brief van de wethouder iets anders aangegeven. Waarom vraag ik aan de wethouder.

Tijdens de commissiebehandeling rond het Central Innovation District (20 maart 2019, zie Besluitenlijst) is het verplicht toepassen van het puntensysteem voor het natuurinclusief bouwen door de wethouder gelukkig wel toegezegd. Hier is de Partij voor de Dieren blij mee. Kan de wethouder dus bevestigen dat de in de brief gesuggereerde inperking dus niet voor het CID en de hoogbouw geldt?

Voorzitter, samenvattend: de toepassing van het puntensysteem is toegezegd op het Erasmusveld, de Binckhorst, in het Central Innovation District, en bij alle hoogbouwontwikkelingen. Gezien de bekende technieken en grote bouwopgave is een beleidswijziging hier een onbegrijpelijke keuze en wij zouden de wethouder willen oproepen om hiervan af te zien. Dit des te meer nu bijvoorbeeld voor hoogbouw toepassing zelfs per raadsbesluit is vastgelegd. Ontwikkelaars gaven zelf aan dat toepassing een fluitje van een cent is en weinig kost.

Dan nog een vraag over het Arcadis-rapport zelf. De verdeling van het aantal punten lijkt scheef. Een insectensteen levert 1 punt op, terwijl een groen dak van meer dan 50 cm dik 4 punten oplevert. Een insectensteen kost 3 euro en een groen dak kost 120 euro per vierkante meter. Wij vrezen dan ook dat geen enkele ontwikkelaar voor een groen dak zal kiezen. Hoe ziet de wethouder dit?

Een ontwikkelaar stelde ook voor om ontwikkelaars bonuspunten te laten verdienen met maatregelen die niet in de lijst zijn genoemd. Hoe staat de wethouder daar tegenover?

Interessant voor jou

Bijdrage Reclamebeleid en reclamezuilen (MUPI's)

Lees verder

Bijdrage Nota van uitgangspunten HS-kwartier en HaagvlietPoort (CID)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer