Algemene Politieke Beschou­wingen


Raad

16 september 2020

Voorzitter, toen de coalitie in 2018 gevormd werd, zagen we veel goede elementen in het coalitieakkoord. Ook in het nieuwe akkoord zat veel goeds. Maar we zijn inmiddels aan de vierde begroting toe en we zien van veel goede voornemens nog geen plannen terug. Dit terwijl de uitdagingen niet minder zijn geworden.

De druk op de openbare ruimte en leefomgeving van dieren neemt alsmaar toe, het afval wordt grotendeels nog verbrand en we hebben nog zeer energie-onzuinige woningen. Steeds duidelijker wordt dat we op te grote voet leven; denk aan de stikstofuitstoot, de CO2-uitstoot of toenemende grondstofschaarste.

Terwijl de gemeente de afgelopen tijd vooral met zichzelf bezig was, zijn we in een crisis beland. Of eigenlijk zitten we middenin meerdere crises. Niet alleen een coronacrisis, maar ook een klimaatcrisis, ecologische crisis en een eigen Haagse bouwcrisis. De Partij voor de Dieren moet concluderen dat er de afgelopen jaren weinig is gebeurd om die crises aan te pakken.

Helaas zien we juist dat de spaarrekening wordt geplunderd zonder structureel de oorzaken van deze crises aan te pakken. Waarom heeft het college steeds de spaarpot leger gemaakt en waarom zien we geen echte toekomstige acties om het huishoudboekje weer op orde te brengen? Toekomstige generaties zijn zo de dupe van dit beleid.

Voorzitter, toekomstige generaties zijn al helemaal de dupe van het klimaatbeleid. Terwijl de wereld letterlijk in brand staat, zien we dat de duurzaamheidsplannen van het college nog steeds nagenoeg hetzelfde zijn als 10 jaar geleden. Nu de ambities en het budget zijn verhoogd hadden we gehoopt dat het college een keer werk zou maken met het aanpakken van de klimaatcrisis. Het lijkt er echter steeds meer op dat dit college een verloren college is wat dat betreft.

Volgens transitiespecialist Jan Rotmans komt er van de goede ambities van het college in de praktijk nauwelijks iets terecht. Ook zet het college miljoenen in op achterhaalde technieken waar de oliebazen in de Rotterdamse haven van in hun handjes knijpen. En zo hobbelt Den Haag ondertussen achter andere steden aan.

Voorzitter, waar het college wel mee komt zijn vooral weinig concrete documenten zonder tussendoelen. De stip waar we naartoe varen ligt ver achter de horizon. Hoe weten we of dit college op koers ligt? Waarom is er nog steeds geen plan in deze begroting te zien wat met de Enecomiddelen te doen? Waarom duren de wijkenenergieplannen zo lang en komt een warmtetransitieplan pas eind volgend jaar? Wanneer zien we dat het klimaatpact wordt uitgevoerd? En, wat gaat er nu echt concreet veranderen het komende jaar?

Als Partij voor de Dieren zien we dus genoeg ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld rond het practice what you preach principe. Hier hebben we al een aantal voorstellen over aangenomen gekregen, bijvoorbeeld rond treinreizen. Dit soort keuzes zou een duurzaam college vaker zelf mogen maken. Waar wacht het college op? Waarom niet een keer vaart maken met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed? En hoe verhoud het verkopen van het vastgoed met de duurzaamheidsplannen?

Voorzitter, groen kan ook een belangrijke rol spelen in het aanpakken van de klimaatcrisis en het tegengaan van de effecten ervan. Ook hier is de Partij voor de Dieren met voorstellen gekomen, bijvoorbeeld voor het vergroenen van daken en pleinen. Maar we verwachten ook dat het college maatregelen neemt. Wanneer zien we nou actie van het college en een sterkere budgettaire inzet op het vergroenen en op voldoende middelen voor duurzaam onderhoud?

Voorzitter, de natuur staat de laatste tijd erg onder druk doordat er gebouwd wordt in het groen, de stikstofdepositie blijft toenemen en het college ruim baan maakt voor evenementen in parken. We zien daarbij dat de wethouder inzet op méér evenementen, maar over de overlast horen we deze wethouder niet. En over aangenomen moties over duurzaam evenementenbeleid al helemaal niet. Graag een reactie. In plaats daarvan zien we de wethouder 134 duizend euro in een kwartier verbranden. Dit valt toch niet uit te leggen? Waarom wordt überhaupt verder in deze coronatijd nog steeds zwaar ingezet op het binnenhalen van toeristen?

Voorzitter, op dierenwelzijn zien we eindelijk een kleine investering. Echter, er staat bij dat dit wettelijk verplicht is op grond van een aanbesteding van 2017. Hoe zit dit? Jarenlang zijn dierenhulporganisaties financieel leeggetrokken en hebben nu een meevaller maar is dit daadwerkelijk een meevaller? Ook wordt de dierenwelzijnsnota steeds uitgesteld. Hopelijk komt hij binnenkort eindelijk. Graag een reactie.

Rond dierenwelzijn heeft de Partij voor de Dieren zelf een aantal initiatieven genomen, bijvoorbeeld rond staandwantvissen, onveilige hondenlosloopgebieden en evenementen met dieren. En er zijn nog vele andere manieren om het dierenwelzijn in Den Haag te verbeteren. We hebben honderden punten aangedragen. Niet alleen op de portefeuilles van wethouder van Tongeren, maar ook op de dossiers van de andere wethouders en burgemeester. Zoals het inkopen van proefdiervrije producten, geen reclame voor de visserij op de gemeentelijke website en het integraal samenwerken met politie, dierenbescherming en Boa’s voor vroegsignalering van huiselijk geweld en dierenmishandeling. Gaat de gemeente met deze punten aan de slag?

Dan, de laatste crisis; onze eigen bouwcrisis. Bouwblunder na bouwblunder voltrekt zich voor onze ogen en het college neemt geen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijk wethouder is opgestapt, maar zonder zijn excuses aan te bieden voor dit falen. Want voorzitter, de lijst is lang: bij het Spuikwartier lapte de gemeente meer dan 30 miljoen bij, de fietsenstalling kostte ook weer 5,5 miljoen extra, het busplatform, de Munideal, de bovenbouw bij het KJ-plein en Legoland.

Voorzitter, wat deze projecten kenmerkt is louche deals met aannemers. Soms kon het gedrag volgens de gemeentelijke regels, al was de belastingbetaler de dupe, maar soms dat ook zelfs niet. Het kan niet zo zijn dat projecten keer op keer uitlopen en we gewoon doen alsof het erbij hoort. Wat gaat het college doen om te zorgen dat we niet na al die blunders de komende jaren weer met nieuwe blunders worden geconfronteerd?

Het beeld wat blijft hangen is falende contractsturing waarbij projectontwikkelaars en consultants rijker worden en de belastingbetaler armer. De laatste weken werd met het lezen van de begroting en de informatie bij de drie debatten evident dat er schoon schip moet worden gemaakt. We hopen dat de nieuwe wethouder dit gaat doen, maar omdat het zo’n belangrijk onderwerp is sluit ik af met een aantal voorstellen die ik ook indien namens de SP en GdM waar ik graag een reactie van het college op wil:

  • Is het college bereid met een plan van aanpak te komen om het contractmanagement van grote gemeentelijke bouwprojecten te verbeteren?
  • Is de gemeente bereid om het budget voor externe inhuur binnen DSO te verlagen?
  • Is het college bereid het uitgangspunt te hanteren om niet meer onderhands projectontwikkelaars grond te geven en niet meer package deals met projectontwikkelaars te maken als de raad hier niet vooraf mee instemt?

Tot slot, voorzitter, we roepen het stadsbestuur dus op snel aan de slag te gaan om de Haagse crises aan te pakken. De klimaatcrisis, de ecologische crisis en de bouwcrisis wachten niet.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Voorstel van het college inzake Actualisatie Woonagenda

Lees verder

Bijdrage Ontmoetingskerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer