Voorstel van het college inzake Actu­a­li­satie Woon­a­genda


Cie Ruimte

10 september 2020

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor deze aangepaste agenda. Wat de Partij voor de Dieren betreft is dit een stap vooruit. We zijn blij dat nu ook wordt ingezet op betaalbare koop; iets waar eerder geen draagvlak voor was. Ook zijn we blij met de inzet op aanpassing van landelijke regels bijvoorbeeld over goed verhuurderschap en prijsregulering.

Echter, we hebben ook kanttekening. Allereerst over duurzaamheid. Daar zien we niks van terug en voor de kadernota hetzelfde. Dit terwijl de gemeente duurzaamheid integraal zou moeten aanpakken. Dit zou echt een keer beter moeten!

We vrezen dat de focus op aantal nieuwbouwwoningen ervoor zorgt dat te weinig aandacht is voor de aanpak van verouderde woningen. Dat in 2024 ‘alle complexen met vocht- en schimmelproblemen aangepakt of in planvorming’ moeten zijn is wat de Partij voor de Dieren betreft te traag. Waarom zo’n laat jaartal?

Het college stelt dat er een schepje bovenop moet “qua concrete afspraken om er zeker van te zijn dat die 16.000 woningen inderdaad voldoende aangepakt worden ter voorbereiding op een toekomst met schone energie en zonder aardgas”. We vrezen dat dit niet voldoende plaatsvindt. Graag een reactie.

We zien juist de laatste tijd dat woningcorporaties worden vervangen door private ontwikkelaars. Waarom staat de wethouder dit toe terwijl hij juist iets anders in de agenda betoogd? (Bijv Van Klingerenkavel en KJ-Plein)

Verder willen we graag van de wethouder weten hoe hij de raad gaat betrekken bij de prestatieafspraken? Welke mogelijkheid heeft de raad om hierop te sturen? Tot nu toe waren deze afspraken buitengewoon bedroevend.

We zijn daarnaast geïnteresseerd in de uitwerking van de doelgroepenverordening. Kan de wethouder hier meer over zeggen? In welke gemeenten wordt dit al toegepast en wat is juridisch hierin mogelijk?

De 30% blijft verder altijd een erg discutabel onderwerp. Elke keer wordt die niet gehaald. Gelooft de wethouder dat daar nu echt verandering in zal komen? Wordt voor het CID in elk volgend project gezorgd dat de torens ook 30% sociaal zijn of zullen er weer uitzonderingen zijn? Anders wordt het een papieren werkelijkheid waar elke keer om diverse redenen vanaf wordt geweken.

Kan de wethouder verder ingaan op de Enecomiddelen en wanneer over de voorgenomen inzet van dit geld de raad wordt geïnformeerd? Hoe voorkomen we dat die middelen smeermiddelen worden waar projectontwikkelaars met goede banden met de gemeenten op azen?

Tot slot, wil mijn fractie ingaan op het verloederen van panden. Ik zou de wethouder klemmend willen oproepen om snel met die brief over de pandbrigade te komen. Elke keer worden waardevolle panden gesloopt en de gemeente zit erbij en kijkt ernaar.


Interessant voor jou

Raadsvoorstel Reactie van het college op de Concept-RES

Lees verder

Algemene Politieke Beschouwingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer