Bijdrage Algemene Politieke Beschou­wingen


Raad

16 september 2021

Voorzitter,

Een college dat al uitblonk in vooruitschuiven heeft er nu een waar huzarenstukje van gemaakt. Eerst de spaarpot leegroven om allerlei cadeaus uit te strooien over de stad en dan tegen een volgend college zeggen; je moet nog 19 miljoen bezuinigen en de spaarpot is op.

Waarom spreekt het college überhaupt van een ‘beleidsarme’ begroting als er wel snoepjes overal worden rondgedeeld? De snoeppot leeg eten is natuurlijk altijd makkelijker dan hem weer vullen. Heeft het college daarbij enig idee hoe het structurele tekort aan te pakken?

En voorzitter, het college schuift niet alleen de begrotingsproblemen voor zich uit, maar ook de aanpak van de klimaatcrisis en ecologische crisis.

Terwijl we de gevolgen al zien, neemt de druk op de leefomgeving van dieren alsmaar toe, wordt afval grotendeels nog verbrand en worden de energie-onzuinige woningen niet aangepakt.

Voorzitter, continu hebben we rond het duurzaamheidsbeleid gevraagd wanneer we nou verandering zullen zien. Vandaag kunnen we toch wel concluderen dat die verandering niet is gekomen. Er zijn nog steeds geen duidelijke doelen, er is geen energietransitiefonds en er is niet één wijkenergieplan. Het traject rond de wijkenergieplannen ging zelfs zo slecht dat de stekker er maar uit is getrokken. Het klimaat heeft hier dus niks aan. En, de transitievisie hebben we nog steeds niet mogen aanschouwen. Waarom duurt het zo lang en is er niet al een consultatieversie van dit document?

Voorzitter, de afgelopen tijd is de Partij voor de Dieren met eigen voorstellen gekomen om de gemeente klimaatvriendelijker te maken, bijvoorbeeld door het voedsel duurzamer in te kopen, ambtenaren meer de trein te laten nemen en betere voorlichting rond afvalscheiding. En we zijn hard bezig met een voorstel over de plasticsoep.

Want wat ons betreft moet een volgend college meer doen aan het klimaatprobleem. Door bewoners te informeren, te ontzorgen en waar nodig te ondersteunen. We moeten echt de transitie inzetten naar een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Voorzitter, ook groen kan een belangrijke rol spelen in het aanpakken van de klimaatcrisis en het tegengaan van de effecten ervan. Daarnaast is voldoende groen belangrijk voor het tegengaan van de ecologische crisis; zo kunnen we het verlies van diersoorten tegengaan. Ook hier is de Partij voor de Dieren met voorstellen gekomen, bijvoorbeeld voor het vergroenen van daken en pleinen. We zijn dan ook blij dat er wat middelen komen om pleinen te vergroenen; al is het rijkelijk laat. Tegelijkertijd zien we steeds plannen om de stad juist te ontgroenen. Bewoners worden steeds opgeschrikt door bomenkap en de ecologische zone staat onder dit college vaak gelijk aan een braakliggend terrein. De natuur is de dupe. Waarom staat het college niet voor de ecologische zone en kiest het steeds voor bebouwing?

In de meest recente begroting zien we dat het college zelfs grasvelden wil gaan plasticiferen. Waarom? Hebben we niet al genoeg plastic in de stad? Zo wordt de stad steeds weer minder diervriendelijk.

En voorzitter, rond de stikstofcrisis geeft het college ook niet thuis en is het vooruitschuiven geblazen. Hoe lang wachten we nou al op maatregelen? Wanneer komen die maatregelen eindelijk?

Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we veel meer inzetten op vergroening, bijvoorbeeld bij nieuwe bouwontwikkelingen, maar moeten we bovenal het bestaande groen koesteren. Dat zorgt voor een fijne, gezonde en leefbare stad.

Voorzitter, op het dierenwelzijnsbeleid zijn we wat positiever. We zijn blij dat veel van onze voorstellen zijn overgenomen. Zo zijn evenementen met dieren aangepakt en is staandwantvissen verboden. Ook is er extra geld gekomen voor minima en dierenwelzijnsorganisaties. Maar de Partij voor de Dieren zou de Partij voor de Dieren niet zijn als we niet nog veel meer mogelijkheden zien om het dierenwelzijn te verbeteren. We kunnen stoppen met hengelen, het fokken op stadsboerderijen beëindigen en de hondenlosloopgebieden kunnen veiliger. Hiervoor zullen wij ons ook in blijven zetten.

Tot slot, voorzitter, terwijl we deze zomer hebben gezien wat de gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn, zien we nog weinig urgentie bij dit college. En erger nog; de spaarrekening is leeggeplunderd zodat het volgend college moeilijker in actie kan komen. Dit terwijl Den Haag het verdient om duurzamer, groener en diervriendelijk te worden.


Interessant voor jou

Bijdrage Planuitwerkingskader Anna van Hannoverstraat 4 (voormalig Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Lees verder

Bijdrage Bevolkingsprognose Den Haag 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer