Bijdrage Bevol­kings­prognose Den Haag 2021


22 september 2021

Voorzitter,

“Er zijn grenzen aan de groei”, aldus de Club van Rome in 1972. Deze quote verwees naar het feit dat als de westerse maatschappij in hetzelfde tempo bleef consumeren, de rek er binnen honderd jaar uit zou zijn. Met name tekort aan grondstoffen en de bevolkingsgroei, zouden voor problemen gaan zorgen, voorspelden zij. Ze hadden gelijk, dat zien we iedere dag om ons heen. We zien het terug in het stikstofprobleem en in de woningnood. We zien het terug in Den Haag. Het college wil Den Haag steeds laten groeien, maar in hoeverre is dat altijd wenselijk? Wat doen we als de leefbaarheid teveel onder druk staat?

Wat de Partij voor de Dieren moeten we als Den Haag niet steeds blijven inzetten op meer groei. We moeten beseffen dat er grenzen zijn aan de groei van de stad. Om steden, zoals Den Haag leefbaar te houden, moeten we die niet nog verder verdichten op plaatsen waar al weinig groen is of geen adequate voorzieningen zijn. Is het college dit met ons eens? Ook zal er echt beter gekeken moeten worden naar scheefwonen en het huisjesmelkers-probleem. Dat is geen oplossing voor alle bevolkingsgroei, maar het kan wel de druk op de leefbaarheid verminderen. Is het college bereid hier meer aan te doen, en zo ja, wat precies?

Voorzitter, in Den Haag is nu nog ruimte om te groeien, bijvoorbeeld op de Binckhorst, maar die ruimte is niet onbeperkt. We moeten accepteren dat niet alles kan in Den Haag. Als we woningen willen, voorzieningen willen en groen willen dan kunnen we niet ook nog inzetten op veel meer hotels en kantoren. Ook kunnen we niet toestaan dat arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden worden opgehokt in te kleine woningen. Is het college dit met ons eens?

En als Den Haag zijn grens heeft bereikt; wat dan? Gelukkig heeft Nederland veel meer land dan alleen het Haagse oppervlakte. Door te kiezen voor een forse krimp van het aantal dieren in de veehouderij, komt er grond vrij voor woningen en wordt het stikstofprobleem aangepakt. Ook het Westland moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Zij laten een groot deel van hun economie momenteel draaien op arbeidsmigranten, maar verzorgen geen fatsoenlijke huisvesting voor deze groep.Den Haag hoeft dus niet alles op te lossen. Ziet het college dit ook zo? En pleit het college er ook voor om andere bouwlocaties in Nederland te kiezen gegeven dat de groei van de stad grenzen kent?

Voor een belangrijk deel is de groei van een stad moeilijk beïnvloedbaar. Maar voorzitter, Den Haag kiest er bewust voor om die groei te stimuleren. Waarom zo inzetten op de groei van hotels of kantoren? Waarom stimuleren we bedrijven om hierheen te komen waar onze inwoners niet gaan werken? Denk bijvoorbeeld aan Chinese bedrijven, waarom hier zo op inzetten? Meer bedrijven is toch niet altijd beter? De Partij voor de Dieren pleit ervoor om niet het groei van de stad tot doel te verheffen. We roepen het college op om dit pad te verlaten en de leefbaarheid centraal te stellen.