Bijdrage Plan­uit­wer­kings­kader Bellevue


Cie Ruimte

22 september 2021

Voorzitter,

Dit plan heeft veel elementen van wat we als raad juist niet willen. Slechte participatie, geen sturing op de beeldkwaliteit, geen regie op voorzieningen en woningen en weinig aandacht voor groen. En dit ondanks alle uitgangspunten uit de structuurvisie en de moties die daar zijn aangenomen.

Allereerst de participatie. 3 bijeenkomsten waarbij informatie wordt gezonden, is toch geen participatie? Ontwikkelaar en gemeente komen met handjeklap tot een PUK en bewoners staan erbij en kijken ernaar. Waarom kan de gemeente niet beter? En waarom worden bewoners niet betrokken bij de uitwerking en bijvoorbeeld bij de inhoud van de anterieure overeenkomst? Het meest bizarre is zelfs dat niet eens met de direct aangrenzende VVE is gesproken die allerlei rechten heeft. Toch gek om de VVE te noemen in het stuk maar er niet mee te spreken? Schrok de wethouder hier niet van; dat sprake is van zo’n knullige participatie?

Dan de beeldkwaliteit. Hier lijkt niet op gestuurd. Vage woorden worden gebruikt en er is een doelredenering nodig om te komen tot een gebouw van 180 meter. Alle gebouwen in de omgeving zijn lager; veel lager. Het hoogste gebouw nabij is de Hoftoren en die is 123 meter en ernaast staan op het KJ-plein torens van 90 meter; hoe kan dan in hemelsnaam 180 meter daarbij passen? Mijn fractie vraagt zich af hoe gesproken kan worden over een oploop naar het station, terwijl dit verreweg het hoogste gebouw is. Deze nieuwe torens zorgen er bovendien voor dat vanaf de Koekamp de Hoftoren niet meer te zien is. Waarom kiest de wethouder het bestaande beeld zo te doorbreken?

Voorzitter, waarom geeft de wethouder niet eerlijk toe dat de gemeente het eigenlijk niet uitmaakt wat er komt als er maar gebouwd wordt? Waarom is hier bijvoorbeeld geen beeldkwaliteitsplan en waarom heeft de gemeente niet een lagere bebouwing van de ontwikkelaar geëist? Hoe stuurt de gemeente alsnog op de beeldkwaliteit zoals is vastgelegd in de structuurvisie?

Dan, de beeldbepalende gevels. In plaats van het behouden van de gevels gaat de ontwikkelaar er 1 slopen en de monumentale afvoeren. Waarom? Waarom niet gewoon integreren in het gebouw?

Dan het beoogde programma. Ook hier wordt niet gestuurd. Alles mag en alles kan. Waarom niet meer inzetten op voorzieningen, bijvoorbeeld een school of een artsenpraktijk? Waar komen überhaupt de voorzieningen van die 1200 woningen? Nu keuren we de bouw goed, maar kan de bestaande stad dit allemaal opvangen? Scholen en tandartsen lijken er niet te komen, maar wel een nieuwe foodcourt, congrescentrum of een winkelcentrum. En er lijkt hierbij ook geen rekening te worden gehouden met de gevolgen van de pandemie. Waarom is überhaupt weer ruimte gemaakt voor een hotel?

En voorzitter, ook het woningbouwprogramma zelf is treurig. Kleine woningen mogen er in 40% van de gevallen komen en dan waarschijnlijk zonder buitenruimte. En de motivatie? Het is een ‘Urban Living Concept’. Wie houdt de wethouder hiermee voor de gek? Als dit de motivatie is om af te wijken kunnen we de woonagenda wel weggooien. Vindt de wethouder net als Staedion dat overal in het CID afgeweken mag worden van die norm? Waarom bovendien geen individuele buitenruimte eisen in de vorm van loggia’s?

Voorzitter, en ook de afwijking van de GPR-scores lijkt ongemotiveerd. Hier zou volgens het college vanaf mogen worden geweken vanwege de hoge bouw. Alweer heb ik het idee dat de wethouder de raad voor de gek houdt. Die GPR-score is juist voor hoogbouw vastgelegd. Waarom kiest de wethouder toch voor afwijking? En ook bij de eis dat 100% van de footprint van de stedelijke laag terug zou moeten komen in de vorm van horizontale buitenruimtes geeft de wethouder een onduidelijk antwoord. Wordt deze norm dus ook verlaten?

Voorzitter, dan de buitenruimte. Er worden waarschijnlijk bomen gekapt, de windhinder neemt toe en de zon neemt af. Uren zon minder op de Koekamp en dat juist op een plek waar vele mensen in de zomer zitten en waar de gemeente een paviljoen wilde bouwen. Waarom vindt de gemeente dit geen probleem? Waarom vindt de gemeente minder zon op het Voorhout geen probleem? Dan de natuureffecten. We zien weinig terug over de effecten op de vleermuispopulatie in de Koekamp. Kan hier nog onderzoek naar worden gedaan?

Al met al pleit de Partij voor de Dieren net als bewoners voor het terugtrekken van het PUK totdat er een beter CID plan ligt. Dit PUK zou aanzienlijk beter moeten zijn dan het huidige.