Bijdrage Benoeming Shell-topvrouw als adviseur duur­zaamheid


Cie Bestuur

12 december 2018

Voorzitter,

De afgelopen dagen zijn weer veel berichten in het nieuws geweest over de klimaatontwrichting. Het is echt, het is nu en het is ongelofelijk urgent. Toch zien we dat er slechts mondjesmaat wordt bijgestuurd.

De energietransitie roept weerstand op. Er moet wel iets veranderen, maar eigenlijk het liefst zonder daar zelf veel voor te moeten doen. Juist daarom moeten overheidsinstellingen zoals de gemeente het voortouw nemen in de energietransitie, grote stappen maken en een voorbeeldfunctie vervullen. De Partij voor de Dieren vindt het te prijzen dat dat het college ook inziet dat wij die trekkende rol op ons moeten nemen en niet wachten tot het draagvlak vergroot.

Voorzitter, we weten heel goed wat de reden is dat de energietransitie te traag gaat. De verslaving aan economische groei en de enorme machtspositie van grote fossiele bedrijven. Zolang er veel geld te verdienen valt aan fossiele energie, zullen fossiele bedrijven de transitie naar schone alternatieven in de weg staan. Het is dan ook absurd dat een fossiele reus als Shell Den Haag, die nog steeds 99% van haar budget investeert in fossiele energie, de gemeente gevraagd adviseert over duurzaamheid.

In Den Haag is economische groei nu prioriteit nummer 1. Dat er een Economic Board in het leven is geroepen laat duidelijk zien dat economische belangen voorrang krijgen. De Partij voor de Dieren is het er niet mee eens dat er een Board gebruikt wordt. Hoe wordt geborgd dat zo'n board geen voorkeurspositie heeft tegenover bijvoorbeeld duurzaamheidsorganisaties?

Voorzitter, Marjan van Loon werkt al 30 jaar bij Shell, is nu toegetreden tot de Economic Board en gaat de gemeente over duurzaamheid adviseren. Dit roept de volgende vragen op: waarom adviseert een board met als oogmerk economische groei opeens over duurzaamheid? En ten tweede: waarom wordt de baas van fossiele reus Shell, een van de schadelijkste bedrijven op aarde, ingezet om te adviseren over duurzaamheid? De brandstichter gaat nu adviseren over hoe de brand te blussen. Graag een reactie!

Kan de wethouder mij vertellen of het college pas hoorde dat Van Loon plaats zou nemen in het Economic Board na haar aanstelling? De gemeente keert een subsidie uit aan Economic Board The Hague. Heeft het college hier op geen enkele manier invloed op kunnen uitoefenen?

Het college moet toch ook begrijpen dat de belangen van Shell en de persoonlijke belangen van van Loon samengaan. Dat zij op ‘persoonlijke titel’ in het Board zit, betekent natuurlijk niets.

Voorzitter, mijn fractie wil weten hoe de input van de CEO van Shell de adviezen van het Economic Board beïnvloedt. Wij willen dat de adviezen inzichtelijk worden voor de Raad en dat daarbij precies wordt aangegeven welke informatie afkomstig is van Van Loon. Is de wethouder hiertoe bereid? Graag een reactie, ik overweeg een motie op dit punt.

Voorzitter, daarnaast kan gewoon niet zo zijn dat vertegenwoordigers van olie- en gassector het oor hebben van het college, terwijl we nu juist de duurzame voorlopers hard nodig hebben in de transitie. Daarom is het hard nodig de samenstelling van de economic board te herzien en de benoeming van Van Loon te heroverwegen. Is het college hiertoe bereid? Graag een reactie. Ook op dit punt overweeg ik een motie.