Bijdrage Parkeer­debat


Cie Leef­om­geving

6 december 2018

Voorzitter,

Om toch even helderheid te scheppen nu de VVD heeft aangegeven dat we voor parkeergarages zijn. We zijn niet voor het volbouwen van Den Haag met parkeergarages maar van het beter benutten van bestaande.

Wat kunnen we leren van parkeren?

In mijn korte periode als raadslid heb ik al bij meerdere bijeenkomsten gehoord dat we als stad een duidelijke keuze moeten maken voor het vervoersmiddel dat we willen faciliteren.

Dit college maakt die keuze echter niet. Hierdoor komen meerdere vervoersmiddelen in de knel en komen er nog steeds, meer parkeerplaatsen op straat bij en daardoor meer druk op de openbare ruimte en vervoersstromen.

We moeten mensen stimuleren om schone en duurzame vervoersmiddelen te gebruiken. Jongeren geven ons het goede voorbeeld: zo hebben veel jongeren geen eigen auto meer en groeit het fietsgebruik en het aandeel OV.

Wat de Partij voor de Dieren betreft worden daarom de kosten voor de tweede parkeervergunning verhoogd. Dit zorgt niet alleen voor een extra drempel om een tweede auto aan te schaffen maar geeft ook een stimulans om andere vervoersmiddelen te gebruiken. Graag een reactie van de wethouder.

De Partij voor de Dieren wil auto’s zo veel mogelijk de openbare ruimte uit, en dus de bestaande garages in. Kan de wethouder aangeven op welke plaatsen het straattarief lager is dan het garagetarief? Is de wethouder bereid het straattarief op die plaatsen te verhogen zodat garages altijd goedkoper zijn?

De Partij voor de Dieren heeft gevraagd naar de kosten van parkeerplaatsen. Wat voor onze fractie nog onduidelijk is, is of in de gerapporteerde kosten ook onderhoudskosten zijn meegenomen?

Met klimaatverandering in ons achterhoofd, werkt de aanleg van een laag stenen nadelig voor zowel hittestress als de waterberging. Hoe wordt rekening gehouden met klimaatverandering bij de aanleg van parkeerplaatsen? Heeft het college bijvoorbeeld al eens overwogen om parkeerplaatsen niet te bestraten maar te voorzien van een groene halfverharding, zoals de “grasparkeerplaatsen” in de gemeente Midden-Delfland? Graag een reactie.

Mijn fractie heeft onze eerder gestelde schriftelijke vragen over het parkeren en de effecten op de openbare ruimte bij dit parkeerdebat betrokken. Mijn fractie vraagt zich af hoe het er nu voor staat met de projecten als de fietsvlonders en de vrijstraten? Is er nu een pro-actief beleid vanuit de gemeente om in ieder stadsdeel deze projecten te stimuleren? Nu is de doelstelling om minimaal 5 vrijstraten in 2019 en minimaal 10 in 2020 in Den Haag te krijgen dat is voor zo’n grote stad natuurlijk een tegenvaller. Kan het college de stadsdelen en wijkorganisaties niet aanmoedigen om vrijstraten uit te rollen om zo meer deelnemers te krijgen? Dat horen we graag van de wethouder.

Daarnaast hoorden we vorig jaar dat het college overwoog van de Dunne Bierkade een vrijstraat te maken. Hoe staat het daarmee?

Voorzitter, dan de problematiek bij evenementen. Bezoekers van evenementen moeten meer worden geprikkeld om met de fiets te komen. In het kader van onze aangenomen motie over duurzaamheidseisen aan evenementen; is de wethouder bereid fiets parkeren met bijvoorbeeld fietsvlonders op te nemen in die eisen? Graag een reactie?

Zoals wereldberoemde architect en stedenbouwkundige Jan Gehl zou zeggen: “If you make more roads, you will have more traffic.”

Tot zover mijn bijdrage voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage Topeisen vervanging GTL8 trams HTM

Lees verder

Bijdrage Benoeming Shell-topvrouw als adviseur duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer