Bijdrage Topeisen vervanging GTL8 trams HTM


Cie Leef­om­geving

6 december 2018

Eerste termijn

Voorzitter,

Dank aan alle insprekers.

Voor de aanschaf van nieuwe trams moeten nu topeisen worden vastgesteld. Een lang voortraject met diverse werkbesprekingen hebben we gehad. Nu moeten we een besluit nemen dat invloed heeft op ons toekomstig OV-netwerk en de schaalsprong OV.

De Partij voor de Dieren is voor een hoogwaardig en fijnmazig openbaarvervoerssysteem. Voor iedereen toegankelijk, voor mensen met een kleine beurs tot aan lichamelijk en visueel beperkte mensen. Dit laatste is de reden voor aanpassingen van het voertuigtype en een aantal haltes. Onze fractie vraagt zich af of hoe in deze top eisen voor de nieuwe trams rekening wordt gehouden met specifiek visueel beperkte? Ook sluiten we ons aan bij de gestelde vraag of er ook fietsen mee kunnen in de nieuwe voertuigen? Graag een reactie.

Voorzitter, de keuze is een smalle of een brede tram. Beide voertuig typen hebben zowel voor- als nadelen. Doorslaggevend voor de gemeente is dat het brede voertuig meer capaciteit per eenheid biedt, maar ook meer manoeuvreerruimte voor rolstoelen en kinderwagens. Maar is dit daadwerkelijk zo? Hier sluit ik me graag bij aan bij eerder gestelde vragen van mijn collega van de HSP.

Voorzitter, in de samenleving lijkt de smalle tram het beste te worden ontvangen mede omdat het een vertrouwd gezicht is in de stad. Ook denkt men dat deze tram het minste impact heeft op de openbare ruimte. Maar voorzitter, zoals in de brief al wordt vermeld gaat het om 15 cm verschil. Wat is 15 cm? In sommige gevallen is het weinig, maar soms scheelt het net die cm om een smalle straat of boom niet te kunnen passeren. Ook kan het misschien zo zijn dat hulpdiensten de trams niet meer kunnen passeren. Kan de wethouder na al het onderzoek garanderen dat er daadwerkelijk geen bomen of fietspaden moeten verdwijnen en de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt door de aanpassingen?

Kan de wethouder ook garanderen dat er geen nieuwe bomenkap dreigt door spoorvervanging van lijnen bv. Bij de Statenlaan en kon. Emmakade. Zodat we geen tweede Scheveningseweg gaan krijgen? Graag een reactie.

De geluidseisen zijn voor onze fractie ook nog onduidelijk. We hebben te maken met inwoners in de stad die geluidsoverlast van de Avenio trams ervaren. Welke leerervaringen worden meegenomen qua geluidsoverlast bij de aanschaf van de nieuwe trams en bijbehorende aanpassingen? Verder sluiten we bij dit onderwerp aan bij de gestelde vragen die zijn gesteld door de SP.

Voorzitter dan nog de duurzaamheidseisen. Is in de aanschaf van nieuwe voertuigen ook gekeken naar klimaatneutrale voertuigen die op groene stroom rijden? En welke groene stroom wordt gebruikt? Graag een reactie.

Hoe en wanneer wordt de raad geïnformeerd over het instroomtempo, het aantal trams dat nodig is en de benodigde vervoerscapaciteit? Graag een reactie.

Voor de aanpassing van de infrastructuur is de MRDH, op basis van soberheid en doelmatigheid, de eerstverantwoordelijke partij. Extra financiering van extra ruimtelijke kwaliteit of extra wensen komt in beginsel voor rekening van de gemeente. Wat voor werkzaamheden zijn er nu al bekend die onder die extra financiering vallen? Komen door die werkzaamheden ook geen groen of fietspaden in het gevaar?

Voorzitter, graag sluit ik af met een wijze quote:

“The past can hurt. But the way I see it, you can either run from it, or learn from it.”

Dankuwel.

Tweede termijn

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor het toesturen van de topeisen. Het is voor ons nu duidelijker welke eisen er worden gesteld aan de nieuwe tramtoestellen. Toch blijven er een aantal vragen bij onze fractie liggen.

We sluiten ons als Partij voor de Dieren aan bij de vragen van de fractie van HSP over de maximale vloerbreedte van de tram van 2,55. Het is voor ons ook onduidelijk waarom de breedte voor de tram boven de 90 cm maximaal 2,65 is?

Ook zijn er maar twee eisen over duurzaamheid opgenomen als topeis. Voor onze fractie blijft onduidelijkheid welke stroom er wordt gebruikt voor de trams. Zouden er in de topeis geen specificaties kunnen worden opgenomen over de gewenste stroom die wordt gebruikt voor de trams. Verder sluiten we ons aan bij de vraag van GL om de eis over een laag energieverbruik aan te scherpen. ​