Bijdrage Doestal Klep en Co.


Cie Leef­om­geving

13 december 2018

Voorzitter,

Een begrip in de omgeving: de doestal Klep en Co. Door de jaren heen zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Maar de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het welzijn van de paarden en pony’s. Met de beste bedoelingen worden de dieren verzorgd en gehouden, daar worden de kinderen uit de buurt ook bij betrokken.

Maar voorzitter, eerder dit jaar kwam de stichting dier en recht met de onderzoeksresultaten naar welzijn van paarden op paardenstallen in Nederland.

Uit die resultaten is gebleken dat ruim 77% van de maneges onvoldoende mogelijkheden heeft om sociale interactie tussen paarden te faciliteren.

Verder hebben de paarden op ruim 80% van de onderzochte maneges onvoldoende bewegingsvrijheid. De meeste paarden staan in kleine individuele boxen waar de paarden moeite hebben met het uitoefenen van natuurlijk gedrag zoals omrollen en sociale interactie. Ook krijgen de paarden te weinig bewegingsruimte buiten de box. Van nature zijn paarden kuddedieren die dagelijks vele kilometers afleggen op grazige steppes. Als paarden en pony’s niet in de gelegenheid worden gesteld om tijd met soortgenoten door te brengen of onvoldoende kunnen bewegen en foerageren op weides dan kan dat leiden tot stress met ongewenst gedrag tot gevolg. Enkele voorbeelden daarvan zijn luchtzuigen, weven of kribbebijten.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft twijfels over de huisvesting van een manege in een dicht stedelijk gebied waar de stal nu gehuisvest is en in het algemeen heeft onze fractie ook twijfels over het welzijn van dieren in het algemeen op maneges. Immers is niet iedere locatie geschikt om dieren hun natuurlijke gedrag te laten beoefenen. Terwijl dit gedrag een vereiste is om een goed paardenwelzijn te creëren. Mijn fractie vraagt zich daarom ook af of het welzijn van de paarden en pony’s op deze stal gewaarborgd is, ondanks alle goede bedoelingen van de vele vrijwilligers?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft twijfels over het huisvesten van paarden en pony’s op deze locatie en is benieuwd of die twijfels weggenomen kunnen worden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Benoeming Shell-topvrouw als adviseur duurzaamheid

Lees verder

Bijdrage Verhogen leges bomenkap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer