Beste­dings­voor­stellen Eneco


Cie Ruimte

9 december 2020


Voorzitter,

Met deze voorstellen lezen we weinig nieuws. De verdeling van het coalitieakkoord is aangehouden en daar blijft het voornamelijk bij. De Partij voor de Dieren had graag gezien dat wat concreter plannen werden benoemd en werd aangegeven wat waarschijnlijk de grootste projecten zijn. Ook hadden we graag duidelijke criteria gezien welke kosten uit deze potten worden betaald. Waarom is hier niet voor gekozen? Waar wordt nou concreet aan getoetst?

Voorzitter, deze manier van geld verdelen heeft als risico in zich dat het wordt gebruikt als smeermiddel. Als projectontwikkelaars niet willen betalen voor sociale woningen of voor de openbare ruimte via kostenverhaal lapt de gemeente bij. Hoe voorkomen we dit?

Hoe zorgen we er specifiek voor dat het geld niet indirect wordt betaald aan projectontwikkelaars die sowieso verplicht waren om aan de 30% te voldoen en op die manieren extra woningen te realiseren?

Verder voorzitter, worden hier veel gemeentelijke voorbereidingskosten gemaakt. 20% van het bedrag kan opgaan aan ambtelijke kosten; los van de projecten zelf. Is dit niet erg veel? Mijn fractie vreest daarbij dat veel van dit geld opgaat aan externe inhuur. Specifiek vindt mijn fractie het vreemd dat al 8,4 miljoen aan kosten zijn gemaakt en ze nu pas aan de raad wordt voorgelegd. Dit is toch de omgekeerde wereld?

Dan een aantal vragen over de gehonoreerde business case Dreven/Gaarden/Zichten. Kan de wethouder dit document ter inzage leggen? Mijn fractie vindt het vreemd dat eerst een deal met het Rijk is gesloten en dat daarna pas de gemeenteraad hier een mening over kan vormen. Kan de wethouder verzekeren dat we niet al nu met de sloop instemmen?

Dan een aantal vragen over de sociale woningen. Het is mijn fractie nog steeds niet duidelijk hoe de verdelingen van middelen gaat? Hoe wordt bepaald hoeveel geld woningcorporaties krijgen? Hoe schat de gemeente in dat een bijdrage van toegevoegde waarde is? Ik neem aan dat deze middelen juist bedoeld zijn om nieuwe projecten te financieren en niet bestaande projecten die al van de grond waren gekomen. Klopt dat?

Tot slot zou ik graag willen weten waarom 1,5 miljoen nodig is voor de handhaving van de huisvestingsverordening? Dit heeft toch niets met de Enecomiddelen te maken? Waarom wordt het hier dan uit betaald? Worden de leges nu verhoogd zodat deze in de toekomst kostendekkend zijn?


Interessant voor jou

Bijdrage Bestedingsplan Enecomiddelen duurzaamheid en energietransitie

Lees verder

Bijdrage Huisvestingsverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer