Bijdrage Beste­dingsplan Eneco­mid­delen duur­zaamheid en ener­gie­tran­sitie


Cie Leef­om­geving

7 december 2020

Voorzitter,

Fijn dat de wethouder een verdeling van de middelen naar de raad heeft gestuurd. De Partij voor de Dieren heeft echter haar zorgen hierover. De verdeling heeft iets weg van een bierviltjes berekening. Als we technische vragen stellen over hoe tot de verdeling is gekomen, is er geen onderbouwing.

Ook als we vragen wat we met deze middelen hopen te bereiken blijft het vaag. Dit terwijl het gaat om honderden miljoenen. Waarom stelt dit college nog steeds geen concrete doelen? Nu lijkt het alsof we geld uitstrooien over de stad en hopen dat het wat oplevert. Graag een reactie.

De Partij voor de Dieren zou voorstander zijn van een probleemstelling met daaraan gekoppeld de oplossing. Maar dit plan bevat allemaal losse geldbestedingen en geen duidelijk perspectief naar hoe dit bijdraagt aan een klimaatneutraal Den Haag. Ook missen we een perspectief na deze periode. Na 2022 de zondvloed?

Een belangrijke vraag is verder waarom huidige subsidieregelingen die al tientallen jaren lopen opeens meer animo zouden krijgen. Wat doet de wethouder concreet om isolatieregelingen aan te scherpen?

Voorzitter, mijn fractie is verder niet overtuigd waarom hogetemperatuurnetten subsidie nodig zouden moeten hebben. Dit zou een partij als Eneco gewoon moeten kunnen dragen. Waarom dit bedrag van 15 miljoen daarom niet richten op lagetemperatuurnetten?

Dan de revolverendheid. Bij veel potjes wordt aangegeven dat sprake is van revolverendheid, maar het college heeft geen idee hoe revolverend dit is. Waarom kan dit niet worden ingeschat? Wanneer kan dit wel worden ingeschat?

Tot slot zijn de programmamiddelen een grote zorg. Waarom worden de programma- en proceskosten betaald uit het Enecogeld? Bij de andere Eneco-uitgaven komen dit soort kosten gewoon uit de reguliere begroting. Daarbij is er in 2023 geen dekking meer en kan het hele programma weer als een kaartenhuis in elkaar zakken. Ook zorgt dit ervoor dat de gemeente geen vaste contracten kan bieden, terwijl we allemaal weten dat we ook in 2023 dit soort mensen nodig hebben. Graag een reactie.