Bijdrage Stedelijk ener­gieplan


Cie Leef­om­geving

7 december 2020

Voorzitter,

We zitten midden in een klimaatcrisis. Hoe gaan we zorgen dat de aarde niet met 3 graden opwarmt maar met 1,5 graden? En welke bijdrage levert Den Haag hieraan?

De Partij voor de Dieren moet concluderen dat we eigenlijk nog geen idee hebben. Uiteraard staan er goede zaken in, maar er is nog steeds geen duidelijk pad naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Waarom is er nog steeds geen tijdspad en eindplaatje? De vraag welke stappen we richting 2030 zullen zetten is nog steeds in nevelen gehuld. Er is geen ambitie, doel of tussendoel verwoord. Wanneer worden de plannen echt concreet? Pas in de Wijkenergieplannen?

De vragen die we met de VVD stelden vroegen daar ook naar. Hoeveel groene daken willen we met de subsidie bereiken? Antwoord: meer dan nu; en dat is ons gelukt. Zo sturen we niet op duurzaamheid, maar wachten we af.

Voorzitter, we zijn blij dat meer wordt ingezet op isolatie. Specifiek wordt er gezegd dat In moeilijk te verduurzamen wijken we vol inzetten op isolatie. Hoe doen we dit? Wat gebeurt er concreet? Wat merkt de gemiddelde bewoner van deze inzet van de gemeente?

Naast de isolatie is echter de focus op middentemperatuur warmtenetten onvermoeibaar aanwezig. Lagetemperatuurverwarming sneeuwen daarbij onder en er wordt vol gestuurd op verwarming met een warmtenet van 70 graden. Waarom niet veel meer inzetten op lagetemperatuurmaatregelen en all-electricoplossingen?

Het lijkt daarbij dat we kiezen om de Leiding door het midden naar de makkelijke wijken te trekken, terwijl deze wijken juist makkelijker kunnen overschakelen naar andere oplossingen. Wijken met veel corporatiebezit, zoals Mariahoeve en Zuid-West lenen zich juist goed voor een duurzame aanpak boven de leiding door het midden. Ook gegeven het feit dat in Zuid-West veel nieuwbouw plaatsvindt. Graag een reactie. Waarom wordt verder in Leidschenveen en dit soort nieuwbouwwijken niet standaard gekozen voor lage temperatuur? In de beschrijving van de prioriteitswijken lijkt de conclusie in elk geval nagenoeg altijd: 70 graden. Het maakt eigenlijk niet uit waar. We zijn verder blij dat nieuwbouw in principe op lage temperatuur wordt aangesloten, maar waarom niet gewoon altijd?

Dan de participatie. Dit lijkt nog niet goed van de grond te komen. 97 respondenten voor de flitspeilingen. Dit is 0,017% van de Haagse bevolking. We lezen ook dat 23 respondenten zich hadden afgemeld omdat de wethouder op het laatst mogelijke moment de gesprekken heeft verzet. Wat is dit voor participatie? Is dit de gemeente Den Haag of Wijk bij Duurstede? Neemt de gemeente de energietransitie wel serieus?

Wat doet de gemeente om bewoners mee te nemen? Zo staat de energiekansenkaart nu alleen in bestuurlijke stukken in het RIS. Hoe verwacht het college dat bewoners deze energiekansenkaart vinden? We kunnen van bewoners toch niet verwachten dat ze het RIS rondstruinen?

Op pagina’s 39 en 40 staat de inzet van de gemeente samengevat. Maar eigenlijk is dit nog geen duidelijk verhaal. De gemeente kan en overweegt een hoop, maar het gaat erom wat de gemeente uiteindelijk doet. Onze fractie heeft een voorstel, voorzitter. Wat vindt de wethouder ervan om een beslisboom op te stellen, waarin voor alle mogelijke hulpvragen waar de Hagenaar of Hagenees over aanklopt (zoals hulp bij zonnepanelen of bij spouwmuurisolatie) duidelijk wordt hoe de gemeente concreet helpt. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar een landelijke subsidieregeling, door zelf subsidie te geven, door een lening te verstrekken, of iets anders. Wij denken dat zo’n beslisboom een hoop duidelijkheid kan geven over de gemeentelijke inzet. Is de wethouder dat met de Partij voor de Dieren eens?

Interessant voor jou

Bijdrage Derde voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang

Lees verder

Bijdrage Bestedingsplan Enecomiddelen duurzaamheid en energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer