Bijdrage Huis­ves­tings­ver­or­dening


Cie Ruimte

9 december 2020


Voorzitter,

Deze verordening zo aan de raad voorleggen is echt een aanfluiting. Niet vanwege het doel van het stuk, maar de manier waarop het wordt uitgelegd. Er is eigenlijk geen toelichting bij al deze aanpassingen. De enige algemene uitleg bevat een aantal regels die erop neerkomen dat het nodig is om de continuïteit van beleid te waarborgen. Kan de wethouder meer uitleg hierover geven? Wat wordt concreet voorgesteld?

In het verleden hebben we vaker discussies gehad over vakantieverhuur en was het uitgangspunt dat het structureel niet mocht en incidenteel wel. Wordt dit nu verlaten? Want nergens zie ik dit onderscheid terug.

Kan de wethouder ook uitleggen wat artikel 8.2 vierde lid precies beoogt? Wat heeft dit met vakantieverhuur te maken?