Bewoners Zorgvliet solidair met Oekraïne


Raad

20 april 2023

Voorzitter,

Tegenstrijdige antwoorden, bewoners die van het kastje naar de muur zijn gestuurd, en tot slot het bewoners idee bestempelen als het creëren van extra chaos voor hulpdiensten.

Navraag bij hulpdiensten of er extra chaos zou ontstaan als dit bewonersinitiatief zou worden uitgevoerd, geven zij aan dat als dit bewoners idee ten uitvoer zou komen er geen verwarring zou ontstaan.

Vandaar dat we de volgende motie indienen, verzoekt het college;

  • om samen met de buurtbewoners van Zorgvliet hun plan uit te voeren om het naamloze voet- en fietspad bij de Russische ambassade (tijdelijk) te voorzien van een benaming waaruit de solidariteit richting oekraïne moet blijken.