Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Maria­hoeve


Raad

20 april 2023

Voorzitter,

Na input in de commissie hebben de initiatiefnemers het voorstel aangepast. Toch krijgt de Partij voor de Dieren signalen uit de wijk dat niet alle organisaties, stichting en bewoners staan te juichen om dit voorstel. Daarom heeft onze fractie nog een aantal vragen over het gewijzigde voorstel aan de indieners maar ook aan de wethouder:

  • Hoe verklaren de initiatiefnemers de negatieve geluiden die zijn ontstaan?

  • Er is geen geld, er zijn geen locaties bleek eerder uit het preadvies wat voor verwachtingen wekken we dan door wel gesprekken te starten?

  • Kan de indiener duidelijkheid creëren over de financiën voor het voorstel?

  • Wat gaat de wethouder nu concreet uitvoeren als dit voorstel wordt aangenomen?