Bijdrage PUK Bezui­den­hout­seweg


10 mei 2023

Voorzitter,

Bedankt aan de wethouder voor de nieuwe brief. Ik moet wel zeggen dat ik het stuk meerdere keren heb moeten lezen om überhaupt het geitenpaadje van het college te begrijpen, terwijl je wel zou verwachten dat we als Partij voor de Dieren hier goed in zouden zijn.

Voorzitter, alle verwijzingen naar bijlagen van bijlagen kunnen echter niet verhullen dat dit plan een loopje neemt met het gemeentelijk beleid. Als dit de redeneringen zijn van het college zijn kan je als raadslid wel stoppen. Ik ga 3 punten langs: het CID-beleid, het hotelbeleid en het woonbeleid.

Allereerst, is het duidelijk dat zowel de structuurvisie als de gebiedsagenda geen basis bieden om mee te werken aan een hotel op deze plek. De strohalm van het college is dat gesproken wordt over voorzieningen toevoegen waaronder horeca. Ik heb dit echt meerdere keren moeten lezen. Wie probeert de wethouder voor de gek te houden? Het is toch evident dat met voorzieningen niet hotels bedoeld worden? Bij het debat vorige keer gaf de wethouder nog aan dat dit initiatief onder grootschalige leisure / sport zou vallen. Het college lijkt uit gekkigheid niet meer te weten hoe ze recht moet praten wat krom is.

Als we kijken naar het begrip voorziening in de gebiedsagenda worden er veel voorbeelden genoemd: HUBs, co-working spaces, onderwijsfuncties en culturele functies. Maar geen hotels. Kan de wethouder niet gewoon toegeven dat dit logiesconcept geen plek heeft binnen de gebiedsagenda en de wethouder wil afwijken van de gebiedsagenda?

Ten tweede, het hotelbeleid. Het raadsbesluit zelf is duidelijk; er komt een hotelstop totdat de hotelmarkt is hersteld. De enige uitzondering is de bestaande planvoorraad.

Alweer komt een geitenpaadje om de hoek in de bijlage van de bijlage. Daarin staat een verwijzing naar gebiedsagenda’s. En in het voor de wethouder positieve geval kan die gebiedsagenda als vaag worden beschreven, maar dit biedt zeker geen begaanbaar pad om af te wijken. Verwacht het college dat raadsleden moeten kunnen vertrouwen op het raadsbesluit en niet elke bijlage van bijlagen tien keer moeten lezen met een voor de wethouder gunstige brillensterkte?

Voorzitter, los van dat dit plan in strijd is met de gemeentelijke kaders, begrijpt mijn fractie niet waarom de wethouder het zo graag wil. Met de nieuwe brief wordt zelfs afstand genomen van de shortstay gedachte want het wordt een hotel. Dan is de redenering van de wethouder dat dit type appartementen een aanvulling biedt op het reguliere woningaanbod toch complete onzin? Dit is toch geen vervanging van woningbouw?

Voorzitter, wat mijn fractie is het duidelijk. Laten we dit hotel stoppen of onszelf gewoon opdoeken.